» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ tarian

Ystyr y tatŵ tarian

Cynnwys:

Yn y grefft o gelf corff, mae yna lawer o datŵs sy'n gweithredu fel delwedd o ddewrder. Ymhlith pob un ohonynt, gellir gwahaniaethu delwedd o darian, sydd ag ystyr cudd.

Ystyr y tatŵ tarian

Er mwyn deall gwir ystyr tatŵ tarian, mae angen ichi edrych yn bell yn ôl mewn hanes. Yn ystod yr holl frwydrau milwrol, gweithredodd y darian fel ffordd o amddiffyn rhag ymosodiadau gan y gelyn. Roedd meddiant cywir ac effeithiol o gynnyrch o'r fath yn ddarostyngedig yn unig person â nerth mawr... Yn seiliedig ar hyn, gallwn ddweud bod tatŵ tarian yn fwyaf addas ar gyfer person ag ysbryd cryf sy'n gallu aberthu ei hun er mwyn amddiffyn ei deulu ac eraill.

Gall delwedd y cynnyrch amddiffynnol hwn wasanaethu fel delwedd o gryfder mewnol a gwthio person tuag at gyfiawnder. Gall y darian symboleiddio grymoedd da sydd yn ymladd creulondeb a drygioni yn gyson. Gall hefyd bersonoli'r ystyr arall os yw arwyddair pres wedi'i ysgrifennu arno. Gall hyn ddynodi llwfrdra perchennog tatŵ o'r fath.

Yn aml iawn ar y braslun o'r tatŵ tarian gallwch weld yr arysgrif "Er rhyddid". Gellir ei ddeall yn llythrennol ac yn ffigurol. Gall perchennog y ddelwedd ddehongli'r arysgrif fel dewis o blaid:

    • rhyddid;
    • diogi;
    • ofn bywyd;
    • gwerthoedd eraill.

Yn aml, mae'r arysgrif wedi'i lenwi yn Saesneg, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r perchennog wybod y cyfieithiad cywir. Fel arall, gall rhywun gael ei hun mewn sefyllfa lletchwith pan nad yw'r ystyr a roddodd yn y ddelwedd yn cyfateb i ystyr y testun. Ar y corff gallwch chi hefyd weld cyfuno tarian ag arfau melee... Gall ystyr tatŵ tarian a chleddyf olygu bod person wedi gwasanaethu yn y fyddin.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ Sidydd Aries

Mae'r ddelwedd o darian ar y corff yn fwyaf addas ar gyfer pobl gref sy'n gallu sefyll drostynt eu hunain a dangos dewrder yn y sefyllfa iawn. Yn flaenorol, roedd y ddelwedd hon o natur amddiffynnol, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i berson ymddwyn yn briodol mewn cymdeithas.

Llun o datŵ o darian ar y corff

Llun o datŵ tarian ar y fraich

Llun o datŵ tarian ar y goes

5/5 - (13 pleidlais)