» Ystyron tatŵ » Lluniau meillion tatŵ gydag arysgrif

Lluniau meillion tatŵ gydag arysgrif

Cynnwys:

Yn dibynnu ar ba arysgrif fydd o dan y patrwm meillion, dyma fydd ystyr y tatŵ.

Ystyr tatŵ meillion gydag arysgrif arno

Mae meillion yn symbol o drindod hanfod dyn, gan ei rannu fel petai'n rhannau: yr enaid tragwyddol, y corff sy'n dadfeilio a'r ysbryd mewnol. Felly, pa fath o arysgrif a lofnodir o dan y meillion, bydd person eisiau canolbwyntio ar y rhan hon o'r drindod. Tybiwch fod yr arysgrif "Yn disgleirio i eraill rwy'n llosgi fy hun" yn gallu symboleiddio ysbryd mewnol person.

Hefyd, credir yn boblogaidd fod meillion yn symbol o'r ymadawedig. Mae'r ystyr hwn wedi dod o'r hen amser, pan gafodd beddau'r ymadawedig eu gorchuddio â dail meillion. Fel rheol, mae tatŵs meillion yn cael eu gwneud gan bobl sydd wedi colli ffydd mewn cariad.

Lleoli meillion tatŵ gydag arysgrif arno

Bydd yn edrych yn wych ar y frest, y llo neu'r arddwrn.

Gall yr arysgrif fod yn unrhyw un ar bwnc cariad digwestiwn. Mae'n arferol gosod tatŵ o'r fath o dan y galon.

Llun o datŵ meillion gydag arysgrif ar y corff

Llun o datŵ meillion gydag arysgrif ar ei goes

Llun o datŵ meillion gydag arysgrif ar y fraich

4.7/5 - (3 pleidlais)