» Ystyron tatŵ » Beth mae tatŵ rhosyn gyda dagr yn ei olygu?

Beth mae tatŵ rhosyn gyda dagr yn ei olygu?

Cynnwys:

Roedd y tatŵs cyntaf i'w cael yn y XNUMXeg ganrif yn Ewrop. Mae denu sylw gyda lledr wedi'i baentio wedi dod yn brif nod artistiaid theatrau balagan. Roedd delweddau diddorol a byw mor boblogaidd nes bod pobl gyffredin hefyd yn dangos awydd i addurno eu cyrff. Ymddangosodd y gweithdai tatŵ cyntaf ym Mharis, a chyn bo hir pasiodd y ffasiwn ar gyfer corff wedi'i baentio i'r byd troseddol, lle roedd pob tatŵ yn symbol o statws ac ystyr penodol.

Ystyr y tatŵ rhosyn gyda dagr

Mewn gwahanol grefyddau, mae gan ddelwedd rhosyn ei ystyr ei hun. I Gristnogion, roedd blodyn yn golygu trugaredd, i Fwdistiaid roedd yn symbol o drindod y gwirionedd, ac yn Islam roedd yn golygu taflu gwaed.

Yn dibynnu ar ba ddelwedd y mae'r rhosyn wedi'i chyfuno â hi, mae gan y tatŵ ei ystyr ei hun. Ond prif symbol y blodyn, yn enwedig yn y byd Gorllewinol - cariad a harddwch... Blodyn cain yw'r ddelwedd fwyaf poblogaidd ac mae galw mawr amdani nid yn unig gan ferched, ond hefyd gan y mwyafrif o ddynion.

Lleoliadau Tatŵ Rhosyn Dagr

Mae rhoi rhosyn mewn cyfuniad â dagr yn dyfnhau ystyr y llun. Mae'r ddelwedd hon yn symbol o deimladau angerddol gwallgof. Yn aml, mae gweithiau o'r fath yn boblogaidd ymhlith pobl ifanc yn ystod cyfnodau o gariad cryf. Rhowch datŵ ar y fraich neu'r fraich.

Wrth gymhwyso symbol cariad, mae'n bwysig ystyried lliw y llun. Mae pob lliw rhosyn mewn tatŵ yn symbol o deimlad a chyflwr penodol ei berchennog. Yn ôl yr ystadegau, mae'n well gan y rhai sydd am addurno eu cyrff y rhosyn coch, sy'n golygu cariad, iechyd a pharch.

Mae yna theori bod perchnogion y rhosyn â dagr wedi profi brad, ac roedd yn rhaid iddyn nhw daflu gwaed ar ei gyfer. Yn fwyaf aml, gellir dod o hyd i datŵ o'r fath mewn arddulliau traddodiadol (traddodiadol) - hen ysgol ac ysgol newydd. Nodweddir yr opsiwn hwn gan amlinelliadau beiddgar, lliwiau llachar, diffyg trawsnewidiadau llyfn a chysgodion.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs Gothig

Llun o datŵ rhosyn gyda dagr ar y fraich

Llun o datŵ rhosyn gyda dagr ar y corff

4.8/5 - (10 pleidlais)