» Ystyron tatŵ » Tatŵ pwls

Tatŵ pwls

Cynnwys:

Yn aml iawn gallwch glywed cymhariaeth o fywyd rhywun gyda stribed pwls yn rhedeg ar draws y monitor. I rai, mae bywyd yn llachar ac yn fflyd, i eraill mae'n llawn copaon o bethau gwael a gwael, ac mae rhai'n teimlo arnyn nhw eu hunain gyflawnder ei ergydion. Gellir dweud yr un peth am guriad rhywun, sy'n dibynnu ar iechyd corfforol ac emosiynol yr unigolyn. Mae rhai pobl yn tatŵio ar eu corff ar ffurf pwls er mwyn arddangos fel hyn rhythm eich bywyd.

Tatŵ pwls ystyr

Mae'r tatŵ, sy'n darlunio pwls, yn symbol o chwant rhywun am deithio, antur a chwant mawr am oes. Mae ystyron eraill yn cynnwys:

  • yr awydd i symud ymlaen yn unig;
  • cariad yn ystyr ehangaf y gair;
  • buddugoliaeth bywyd dros farwolaeth.

Ac ar yr un pryd, ni all tatŵ pwls ar y fraich neu ar yr arddwrn olygu dim byd yn ymarferol, ond gweithredu fel tatŵ gwreiddiol. Mae angen dod i gasgliadau o'r cymhellion a ysgogodd berson i gymhwyso llun o'r fath, yn ogystal ag o ba arysgrifau y mae ef yn cyd-fynd ag ef. Weithiau gall yr arysgrif wrth ymyl delwedd y pwls roi ystyr newydd i'r llun.

Fodd bynnag, gall yr un ymadrodd olygu gwahanol ystyron, felly, yn ystyr y tatŵ hwn, mae popeth yn unigol iawn. Er enghraifft, gall enw rhywun olygu colled, neu i'r gwrthwyneb, bod rhywun yn caru rhywun ac nad yw am ei golli.

Y defnydd o datŵ ar ffurf pwls gan athletwyr

Mae'r ddelwedd hon yn boblogaidd iawn ymhlith pobl sy'n ymarfer chwaraeon amrywiol. Mae galw mawr amdano ymhlith cefnogwyr crefftau ymladd, sef reslwyr, bocswyr, ymladdwyr karate ac athletwyr eraill. Yn yr achos hwn, mae'r tatŵ yn gweithredu fel math o amulet ac yn helpu i gynnal hunanreolaeth. Wedi'r cyfan, mae'n bwysig iawn bod gan bobl mewn chwaraeon mawr iechyd da ac ysbryd caled. Gallwn ddweud bod y ddelwedd hon yn atgoffa'r athletwr, sy'n ei helpu i ofalu am ei iechyd a pheidio â gwyro oddi wrth y ffordd gywir o fyw. Mae'r tatŵ hwn hefyd yn addas ar gyfer pobl sydd â llawer o egni mewnol.

Mwy ar y pwnc:  Ystyr tatŵ y goleudy

Yn y llun o'r tatŵ pwls ar y fraich, gallwch ei weld yn aml yn cael ei dynnu wrth ymyl y galon, sydd, gyda'i ergydion, yn gosod rhythm bywyd person. Defnyddir nodiadau a symbolau cerddorol hefyd, y gallwch chi ddod o hyd iddynt yn aml cleff trebl... Mae pobl sydd wedi trechu afiechyd ofnadwy yn dechrau darlunio gyda llinell syth, sy'n troi'n rhythm arferol curiad y galon yn raddol.

Llun o datŵ pwls ar y corff

Llun o datŵ pwls wrth law

Llun o datŵ pwls ar ei ben

4.8/5 - (5 pleidlais)