» Ystyron tatŵ » Tatŵ piston

Tatŵ piston

Cynnwys:

Mae'r cyfnod hir o ddatblygu dyluniadau gwisgadwy, ynghyd â thwf unigol meistri'r gelf hon, yn cyd-fynd â thrawsnewidiadau amrywiol ac ymddangosiad cyfeiriadau newydd. Yn aml gall tatŵs modern awgrymu ystyr arbennig, yn ogystal ag adlewyrchu cymeriad unigolyn neu berthyn i grefft benodol. Un o'r cyfarwyddiadau disgleiriaf, sydd wedi ffurfio'n gymharol ddiweddar biomecaneg... Yn y genre hwn, rhoddir pob math o rannau mecanyddol i'r corff. Mae tatŵs piston yn boblogaidd iawn o fewn y duedd hon.

Ystyr tatŵ piston

Mae'n un o brif rannau'r mecanweithiau modur sy'n darparu mudiant cilyddol. Mae delwedd gwisgadwy sy'n cynnwys yr elfen hon fel arfer yn gysylltiedig â robotiaid neu cyborgs. Felly, mae tatŵ yn yr arddull hon yn ardderchog. addas ar gyfer cefnogwyr y genre ffantasi... Gall tatŵ piston olygu:

  • dygnwch;
  • symud ymlaen;
  • diflino yn y gwaith.

Fel rheol, nid oes gan datŵ piston ystyr cudd ynddo'i hun, ond mae'n symbol o berthyn unigolyn i'w hobi o weithio gyda mecanweithiau. Yn aml iawn, gellir dod o hyd i datŵ o'r fath ymhlith perchnogion beiciau modur neu bobl sydd wedi neilltuo'r rhan fwyaf o'u bywydau i fecaneg neu'n gweithio mewn siopau trwsio ceir.

Safleoedd tatŵ piston

Heddiw, yn aml gallwch glywed cais yn y salon i drosglwyddo braslun o datŵ piston i'r corff. Gellir darlunio’r rhan hon o’r mecanwaith modur yn annibynnol neu ei gyfuno â delwedd y benglog. Un o'r tatŵs mwyaf trawiadol i'r cyfeiriad hwn yw lluniad o benglog gyda phistonau yn erbyn cefndir o fflamau coch.

Llun o datŵ piston ar y corff

Llun o datŵ piston ar y fraich

Llun o datŵ piston ar y goes

 

4.9/5 - (11 pleidlais)