» Ystyron tatŵ » Tatŵ tarw pwll

Tatŵ tarw pwll

Cynnwys:

Buom yn siarad ychydig am deirw pydew pan wnaethom drafod ystyr tatŵs cŵn. Mae'r brîd y byddwn ni'n siarad amdano heddiw yn sefyll allan cryn dipyn gan eraill, a dyma pam.

Yn gyntaf oll, brîd ymladd yw'r Pit Bull. Gall y cŵn hyn fod yn ffyrnig iawn wrth ymladd. Maen nhw'n anhygoel cryf, rhyfeddol o galed, ac weithiau'n ymosodol.

Ar y llaw arall, gall ystyr tatŵ tarw pwll fod yn drosiadol. Mae llawer yn ceisio dangos mynegiant digynnwrf, weithiau trist, bwsh yr anifail hwn.

Ar y naill law, mae hwn yn ffrind selog, ar y llaw arall, yn rym enfawr, wedi'i gloi y tu mewn ac yn barod i dorri allan i amddiffyn y perchennog.

Serch hynny, yn aml mae gwrthrych tatŵ pitbull yn wên ymosodol, ac mae ei berchnogion yn ddynion cryf a chreulon. Gallwn ddweud bod y plot hwn yn fwy tebygol o fod yn wrywaidd yn unig.

Wrth gwrs, wrth gymhwyso tatŵ ar ffurf tarw pwll a chŵn eraill, mae llawer yn cael eu harwain gan gymhellion personol. Gyda chymorth tat, mae'r perchnogion yn mynegi diolch a theyrnged i'r anifeiliaid anwes sydd wedi gadael.

Llun o datŵ pitbull ar y corff

Llun o datŵ tarw pwll ar ei ddwylo

Llun o datŵ pitbull ar y goes