» Ystyron tatŵ » Tatŵ môr-leidr

Tatŵ môr-leidr

Cynnwys:

Efallai mai'r môr-ladron yw'r personoliaethau mwyaf dadleuol mewn hanes. Roeddent yn cael eu hedmygu, roeddent yn ofni, ond ni chawsant eu trin yn ddifater. Mae tatŵs môr-leidr yn isymwybodol yn ennyn cysylltiad â thrais, caniataol, lladrad. Mae person sydd â thatŵs o'r fath yn ceisio cael y gorau o fywyd gydag isafswm buddsoddiad o amser, llafur ac adnoddau ariannol. Roedd y corsairs yn dibynnu'n llwyr ar ffortiwn. Felly, mae perchennog y tatŵ wedi arfer dibynnu nid ar ei gryfder ei hun, ond ar siawns.

Ystyr y tatŵ môr-leidr

Mae tatŵs môr-leidr yn aml yn cael eu stwffio â charcharorion. Ar yr un pryd, mae'r cynnwys semantig yn sydyn negyddol. Mae carcharor sydd â thatŵ môr-leidr yn gallu gwneud unrhyw beth, gan gynnwys llofruddiaeth, os yw'n gweld budd iddo'i hun. Dewisir tatŵs môr-ladron gan y rhai a gafwyd yn euog o ladrata neu hwliganiaeth. Tatŵ môr-leidr yn symbol o greulondeb a thrais.

Gellir defnyddio delwedd y corsair hefyd mewn tatŵs os ydych chi'n rhoi cymeriad doniol iddo. Tatŵ dyn yw hwn yn bennaf, ond mae yna ferched hefyd sy'n rhoi lluniau tebyg ar y corff er mwyn dangos eu cymeriad gwrthryfelgar. Enillodd tatŵs môr-ladron boblogrwydd ymhlith pobl ar ôl rhyddhau'r ffilm "Pirates of the Caribbean", sy'n adlewyrchu rhamant bywyd rhydd heb atodiadau.

Mae'r tatŵ hwn yn cael ei gymhwyso yn y cefn yn bennaf. Yn fwyaf aml, mae'r tatŵ yn fawr, sy'n bradychu difrifoldeb bwriadau'r perchennog. Gallwch ddod o hyd i frasluniau unlliw a lliw o datŵ môr-leidr. Po fwyaf difrifol a brawychus y llun, y mwyaf ymosodol yw ei berchennog. Yn amlach na pheidio, fel yn denu fel. Gallwch ddod o hyd i amrywiadau diddorol gyda'r ddelwedd o long môr-leidr gyda hwyliau du ac amrywiadau amrywiol ar thema croesau a phenglogau.

I gloi, mae'n werth crynhoi: mae ystyr tatŵ môr-leidr yn hytrach negyddol, oherwydd ei fod yn golygu tueddiad unigolyn i chwilio am ffyrdd hawdd a ffyrdd o wneud arian, a dibynnu ar siawns hefyd.

Llun o datŵ môr-leidr ar y corff

Llun o datŵ môr-leidr wrth law

Llun o datŵ môr-leidr ar y goes