» Ystyron tatŵ » Tatŵ pengwin

Tatŵ pengwin

Cynnwys:

Defnyddir y pengwin mewn tat gan gynrychiolwyr o'r ddau ryw. Gwneir adar yr Antarctig mewn gwahanol ffyrdd, yn dibynnu ar ba ystyr y mae'r perchennog yn ei roi yn y ddelwedd.

Mae cariad at bengwiniaid yn gwahaniaethu person diffuant, ymddiried yn eraill... Yn aml iawn defnyddir adar o gartwnau, sy'n rhoi math o freuddwydioldeb i'r ddelwedd.

Ystyr y tatŵ pengwin

Defnyddir y gair "pengwin" yn aml mewn tatŵs carchar. Mae'r talfyriad yn sefyll am "Mae'n ddrwg gen i a pheidiwch â bod yn drist, nid oes angen edrych am rywun ar fai."

Os nad oes gan berson unrhyw beth i'w wneud â'r parth, gallwch chi roi eich ystyr eich hun yn y tatŵ. Wedi'r cyfan, mae'r pengwin yn aderyn balch a tuag allan. Bydd hi'n rhoi croen i arddwrn menyw.

Nid yw'r tatŵ yn cael ei wahaniaethu gan gymhlethdod a chymhlethdod y cais, ond bydd y llun ciwt hwn yn dod yn addurn chwaethus a pherthnasol. Bydd y tatŵ yn ychwanegiad braf i'r edrych gyda'r nos. Hefyd, bydd llun siriol yn codi calon y perchennog a'r rhai o'i chwmpas yn gyson. Yn ogystal, gallwch feddwl am eich ystyr ddoniol eich hun o'r tatŵ pengwin.

Mae cymeriad cartŵn yn cael ei ystyried yn wryw a benyw ar yr un pryd, mae'r cyfan yn dibynnu ar faint, siâp ac ymddangosiad yr aderyn. Yn aml mae'n well gan ddynion wneud cais lluniadau realistig, tra bod menywod yn dewis cymeriadau cartwn.

Safleoedd tatŵ pengwin

Fel y soniwyd uchod, gallwch chi feddwl am ystyr tatŵ pengwin eich hun. Nid oes rhaid iddo fod yn ystyrlon iawn. Mae'n ddigon pa rôl y mae person yn ei phenodi i datŵ yn ei fywyd. Tatŵ pengwin yn bennaf wedi'i roi ar yr arddwrn, y fraich, y scapula... Yn fwyaf aml, gallwch weld opsiynau lliw. Y dewisiadau lliw nodweddiadol yw cefn du, bol gwyn, a thraed melyn pig. Gallwch hefyd ddod o hyd i lun sy'n cynnwys un gyfuchlin o aderyn. Mae'n well gan rai pobl bortreadu pengwiniaid hen ysgol.

Llun o datŵ pengwin ar ei ben

Llun o datŵ pengwin ar y corff

Llun o datŵ pengwin ar ei ddwylo