» Ystyron tatŵ » Tatŵ triongl gwrthdro

Tatŵ triongl gwrthdro

Cynnwys:

Mae'r person wedi bod yn defnyddio delwedd siâp y triongl ei hun ers amser yn anfoesol, ond nid oes ganddo ystyr pendant. Y ffigur hwn oedd un o'r cyntaf i gael ei ddarlunio gan berson, felly mae ei wreiddiau'n mynd yn bell yn ôl mewn hanes.

I Gristnogion, mae'r triongl yn symbol o'r Drindod, i'r Eifftiaid - doethineb, i'r Seiri Rhyddion - yr egwyddor cosmig. I'r Iddewon, roedd yr ystyr ychydig yn wahanol. Roedd lluniad o'r fath ar yr un pryd yn cyfuno meddwl cywir, rhesymol, gweithredu a chynnwys llafar.

Pwy sy'n dewis tatŵ triongl gwrthdro

Dewisir tatŵ sy'n darlunio triongl, fel rheol, gan bobl gytbwys sydd â meddwl craff a greddf dda. Maent bob amser yn gwybod eu nod, yn llunio eu meddyliau yn glir ac yn glir. Mewn unrhyw gwmni, boed yn gyfeillgar neu'n grŵp gwaith, mae pobl o'r fath yn teimlo fel arweinydd, y prif un, “cadwch reolaeth ar y sefyllfa”. Fodd bynnag, mae'n anodd iawn iddynt ddioddef rhagoriaeth rhywun.

Mae'r triongl yn fynegiant gweledol o'r gallu i ganolbwyntio, canolbwyntio ac ymgolli'n llwyr mewn busnes. Mae'n siarad am y fath nodweddion o gymeriad unigolyn â chryfder, anhyblygrwydd, symud ymlaen yn gyson.

Opsiynau tatŵ triongl gwrthdro

Mae yna nifer enfawr o opsiynau ar gyfer perfformio tatŵ triongl gwrthdro. Fel arfer, nid yw'r symbol hwn yn cymryd llawer o le ar y corff. Mae triongl cyfuchlin anamlwg yn berffaith ar gyfer menywod. ar du mewn y llaw, cylch o fewn triongl.

Ac i'r rhai nad ydyn nhw ofn dyluniadau corff mawr, bydd addurn bach wedi'i arysgrifio mewn ffigur trionglog ar y cefn rhwng y llafnau ysgwydd yn gweddu, a fydd yn edrych yn ddirgel iawn.

Mae'n well gan guys ddelweddau o'r triongl gwrthdro arferol, tair triongl wedi'u cysylltu gyda'i gilydd, llygad gweladwy mewn triongl, coeden mewn triongl a'i rhoi ar y dwylo neu'r blaenau.

Mwy ar y pwnc:  Lluniau arysgrifau tatŵ ar ymyl y palmwydd

Llun o datŵ triongl gwrthdro ar y corff

Llun o datŵ triongl gwrthdro ar y fraich

4.8/5 - (12 pleidlais)