» Ystyron tatŵ » Arysgrif tatŵ fesul aspera ad astra

Arysgrif tatŵ fesul aspera ad astra

Cynnwys:

Mae tatŵs bellach yn ffasiynol iawn, yn enwedig arysgrifau yn Lladin. Ond cyn i chi wneud arysgrif mewn iaith dramor, dylech ddarganfod ei ystyr, ei gyfieithu'n llythrennol.

Ystyr yr arysgrif tatŵ fesul aspera ad astra

Mae gan yr arysgrif "per aspera ad astra" ystyr dwfn. Wedi'i gyfieithu o'r Lladin, mae'r tatŵ yn golygu "Trwy galedi i'r sêr." Gellir dehongli'r ymadrodd mewn gwahanol ffyrdd. Ond y prif syniad yma yw'r syniad o'r gallu i gyflawni'r nodau penodol mewn unrhyw ffordd heddychlon. Gwneir lluniadau o'r fath gan bobl bwrpasol sy'n gosod nod iddynt eu hunain ac yn ei gyflawni, ni waeth pa mor anodd fyddai iddynt.

Mannau tatŵio

Bydd yr asgwrn coler, y gwddf, y llafn ysgwydd, a'r droed yn lle ardderchog ar gyfer lluniadu. Ond mae gan bob person yr hawl i wneud penderfyniad yn annibynnol.

Arysgrif tatŵ llun fesul aspera ad astra ar y corff

Arysgrif tatŵ llun fesul aspera ad astra ar y pen

Arysgrif tatŵ llun fesul aspera ad astra ar y goes

Arysgrif tatŵ llun fesul aspera ad astra ar y fraich