» Ystyron tatŵ » Tatŵau Jig-so

Tatŵau Jig-so

Cynnwys:

Dyfeisiwyd posau amser maith yn ôl, ond dechreuwyd eu defnyddio mewn tat yn gymharol ddiweddar. Y bobl gyntaf i roi symbolau pos ar y corff oedd carcharorion Americanaidd. Hwn oedd yr unig adloniant oedd ar gael i'r collfarnwyr.

Yn raddol, mae poblogrwydd delwedd darnau unigol o'r pos wedi treiddio i wahanol sectorau o'r gymdeithas. Felly anfarwolwyd un o'r adloniant diniwed yn y grefft o baentio corff.

Gall delweddau gynnwys un elfen sengl a chyfansoddiad cyfan. Yn fwyaf aml, mae'r tatŵ yn cael ei wneud mewn lliw. Gall meintiau fod bron yn unrhyw.

Ystyr tatŵ jig-so

  1. Gan fod y pos yn cael ei ystyried yn chwarae plentyn, gêm, mae'r tatŵ yn symbol o sawl un agwedd wamal at fywyd.
  2. Y person sy'n penderfynu beth fydd ei dynged, felly, mae'r tatŵ yn aml yn cael ei ddarlunio gyda'r elfen goll. Mae hyn yn tystio i'r chwilio amdanoch chi'ch hun a'ch pwrpas yn y bywyd hwn. Mae perchennog y tatŵ yn dangos awydd i ddysgu cyfrinach bywyd.

Dewisir pos ar gyfer tatŵ gan bobl sy'n dueddol o fyfyrdodau athronyddol, i chwilio am nodau mewn bywyd. Pos anodd yw hwn. Gellir trosglwyddo'r cymhlethdod a'r dirgelwch hwn i fywyd dynol. Nid yw'r amgylchiadau bob amser yn llwyddiannus ac yn ddiamwys. Yn amlach na pheidio, dylid gwneud llawer o ymdrech i glirio'r sefyllfa. Felly y mae gyda'r pos - mae digonedd o elfennau tebyg weithiau'n arwain at benderfyniadau gwallus. Ond cyn gynted ag y bo modd datrys y broblem hon, mae popeth yn cwympo i'w le.

Mae gan datŵ ar ffurf pos amwysedd penodol wrth ddehongli oherwydd bod y pos ei hun yn cario'r llwyth semantig a'r llun sy'n cael ei arddangos gan ddefnyddio'r pos. Mae llawer yn dibynnu ar ffantasi perchennog y tatŵ ac ar yr ystyr a osodir ganddo.

Lleoedd o jig-so tatŵ

Mae menywod a dynion yn darlunio’r pos jig-so ar y corff. Gallwch ddod o hyd i opsiynau lle mae gan ddarnau pos gyfaint tri dimensiwn. Mae'r tatŵ pos yn dod â dirgelwch i ddelwedd y gwisgwr. Gall gweithiau o'r fath ddod yn symbol o berthyn i grŵp penodol.

Yn yr achos hwn, mae pob un o'r cyfranogwyr yn gwneud tatŵ o elfennau ar wahân, a dim ond trwy ddod â'r bobl hyn at ei gilydd y gellir gweld y lluniad cyffredinol. Mae llawer o gariadon yn defnyddio pos jig-so yn eu tat. Mae gan hyn ystyr dwfn. Ni all pobl fyw un heb y llall, yn yr un modd ag y mae'n amhosibl ymgynnull pos yn absenoldeb un o'r elfennau.

Llun o datŵ jig-so ar ei ben

Llun o datŵ jig-so ar y corff

Llun o datŵ jig-so wrth law

Llun o datŵ jig-so ar ei goes