» Ystyron tatŵ » Tatŵ coed palmwydd

Tatŵ coed palmwydd

Cynnwys:

I ddechrau, anfarwolwyd y goeden palmwydd ar eu cyrff gan forwyr fel atgof eu bod wedi ymweld â llawer o wledydd egsotig. Nawr mae tatŵs gyda'r planhigyn hwn yn cael eu gwneud gan y rhai sydd mae'n well ganddo orffwys mewn gwledydd poeth.

Mae'r palmwydd yn goeden eithaf diddorol. Nid oes ystyr semantig i'r ddelwedd ac fe'i cymhwysir yn hytrach am resymau harddwch nag am resymau eraill. Mae chwilio am un ystyr yn ddiwerth, gan fod gan wahanol bobl agweddau gwahanol tuag at y goeden hon.

Sawl ystyr o datŵ palmwydd

  • Mae coeden egsotig yn symbol o fuddugoliaeth, gogoniant, a llawenhau oherwydd bod y goeden hon bob amser yn tyfu'n esmwyth ac nid yw sychder na gwyntoedd cryfion yn effeithio arni. Mae'r planhigyn yn addas ar gyfer pobl nad ydynt yn gyfarwydd ag anawsterau.
  • Mae planhigion yn golygu gwrywaidd ac yn symbol o gryfder a ffrwythlondeb. Os dangosir dyddiadau ar y goeden, daw'n symbol o'r fenyw.
  • Ystyrir bod y planhigyn yn symbol o hirhoedledd, oherwydd gall dyfu dros gan mlynedd.
  • mewn Cristnogaeth, caiff y palmwydd ei ddarlunio gyda dyddiad, sy'n golygu anfarwoldeb, ailenedigaeth.
  • mae canghennau palmwydd yn symbol o fuddugoliaeth dros farwolaeth a phechod.

Mae'r goeden palmwydd yn fwy addas i ferched, gan fod ei chefn yn aml yn gysylltiedig â ffigwr gosgeiddig gosgeiddig, ac mae'n dyddio - gyda bron merch fel symbol o ffrwythlondeb. Am amser hir, defnyddiodd Catholigion goeden egsotig i'w chladdu fel arwydd nad oedd arnynt ofn marwolaeth.

Safleoedd tatŵ palmwydd

Penodoldeb y defnydd o goeden palmwydd mewn tat yw nad yw'r goeden yn cael ei darlunio sefyll ar eich pen eich hun... Mae'r tatŵ yn cael ei roi ar y fraich, yn ôl, yn ardal y llafnau ysgwydd, ar y glun, ar y goes. Mae coed palmwydd yn edrych yn dda o ran lliw a monocrom. Mae'r dimensiynau yn cael eu pennu gan y lleoliad.

Nid yw tatŵ coed palmwydd yn cario egni negyddol, felly, gan ddymuno gorffwys ac angerdd dros wledydd cynnes, gallwch gymhwyso delwedd o'r fath yn ddiogel.

Llun o datŵ palmwydd ar ei ben

Llun o datŵ coed palmwydd ar y corff

Llun o datŵ palmwydd wrth law

Llun o datŵ palmwydd ar ei goes