» Ystyron tatŵ » Llythyrau ysgafn Tatŵs

Llythyrau ysgafn Tatŵs

Cynnwys:

Mae merch ifanc neu fenyw fregus fel arfer yn greadigaeth dyner. Nid yw'n arbennig o gyffredin iddynt roi delwedd ymosodol ar y corff gyda ffangiau a chrafangau neu ryw fath o arysgrif rhyfelgar.

Fel arfer i ferch o'r fath mae yna ddetholiad mawr o luniadau neu arysgrifau bob amser i gyd-fynd â hi. Er enghraifft, mae menywod ifanc ffasiwn yn aml yn tatŵio eu hunain mewn arddull flodau. Neu maen nhw'n dewis delwedd hummingbird bach iddyn nhw eu hunain.

Yn aml, mae'r creaduriaid tyner hyn yn addurno eu cyrff ag arysgrifau rhamantus fel “similis tui risu” (rwyf wrth fy modd â'ch gwên), “Felicitas amore pacis” (mae hapusrwydd wrth ei fodd â distawrwydd) ... Mae arysgrifau o'r fath yn cynnwys tynerwch, rhamantiaeth ac, wrth gwrs, dirgelwch . Ac yn bwysicaf oll, mae bywyd merch neu fenyw ifanc fel arfer yn llawn digwyddiadau ac, fel rheol, nid yw'n aros yn ei unfan. Felly, gellir cysegru arysgrif o'r fath i unrhyw un.

Lleoli tatŵ gydag arysgrifau cain

Mae'r dewis o leoliad y tatŵ fel arfer yn dibynnu ar gymhlethdod y lluniad neu gyfaint yr arysgrif, strwythur anatomegol y cleient, ac wrth gwrs ar ei dymuniad.

Os nad yw merch eisiau hysbysebu ei thatŵ bach, yna'r syniad gorau fyddai ei osod y tu ôl i'r glust neu o dan y fron. Bydd tatŵ bach yn edrych yn hyfryd iawn ac yn osgeiddig ar arddwrn tenau. Yn gyffredinol, mae'n eithaf posibl i feistr grwydro ar ei fraich a chymhwyso tatŵ, er enghraifft, ar yr ysgwydd neu'r fraich.

Yn ddiweddar, mae llawer o ferched mewn perygl o gael tatŵ eu hunain hyd yn oed ar ardal mor boenus â'r asgwrn cefn. Ac mae'n rhaid i mi ddweud bod yr arysgrif fertigol ar hyd yr asgwrn cefn, gan ategu'r patrwm blodau, yn edrych yn ffasiynol ac anghyffredin iawn.

Mwy ar y pwnc:  Lluniau o datŵs enw mab wrth law

Llun o datŵ o arysgrifau ysgafn ar y pen

Llun o datŵ o arysgrifau ysgafn ar y corff

Llun o datŵ o arysgrifau ysgafn ar y llaw

4.5/5 - (11 pleidlais)