» Ystyron tatŵ » Lluniau arysgrif tatŵ ar y droed

Lluniau arysgrif tatŵ ar y droed

Gall dynion a menywod gael tatŵ ar eu traed.

Y droed yw rhan isaf y droed, ond mae artistiaid tatŵ yn llenwi'r lluniadau, yn y rhan fwyaf o achosion, ar ran uchaf neu ochrol y droed. Mae gosod y ddelwedd ar y droed yn dod â llawer o boen, gan fod cymaint o derfyniadau nerfau a gwythiennau yma.

Nid yw'n hawdd gofalu am yr ardal hon ar ôl ei llenwi, gan fod y tatŵ yn gwella'n arafach nag ar rannau eraill o'r corff.

Ond mae yna agweddau cadarnhaol hefyd, fel y ffaith y gellir cuddio'r tatŵ ar y droed gydag esgidiau. Os oes unrhyw ddiffygion ar y goes, gellir eu cuddio trwy wneud lluniad yno.

I ferched, bydd tatŵ ar y droed yn ychwanegu gras a rhywioldeb. Bydd tatŵ yn rhoi cyflawnrwydd ei ddelwedd i ddyn.

Llun o arysgrif tatŵ ar y droed