» Ystyron tatŵ » Lluniau arysgrifau ysgogol tatŵ

Lluniau arysgrifau ysgogol tatŵ

Cynnwys:

Mae cymhelliant yn bwysig iawn i bawb, mewn gwirionedd, mae ei angen ar bawb i ryw raddau neu'i gilydd. Weithiau, er mwyn cymell ei hun dros rywbeth, mae person yn gwneud tatŵ arbennig iddo'i hun neu'r arysgrif ysgogol, fel y'i gelwir.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yn cael ei baru mewn Lladin neu Saesneg. Ond yn aml gallwch ddod o hyd i arysgrifau tebyg yn Rwseg.

Yn aml, dewisir ymadroddion o'r fath gan bobl nad y lluniad na'r harddwch ar y corff sy'n bwysig ar eu cyfer, yn gyntaf oll, ond ystyr yr ymadrodd cymhwysol.

Er enghraifft, mae dynion yn aml yn dewis arysgrifau ysgogol tebyg fel "Be Strong" neu "Be Straight and Proud". Fel arfer, rhoddir arysgrifau o'r fath ar eu brest, cefn, breichiau, cefn isaf. Yn gyntaf oll, bydd popeth yn dibynnu ar gyfaint yr arysgrif. Weithiau dim ond tri gair sy'n cael eu morthwylio i mewn, ac mae'n digwydd bod y dictwm cyfan. Mae arysgrif debyg ar gorff gwrywaidd hardd, chwyddedig, wedi'i wneud yn Rwseg, yn gwneud dyn yn fwy gwrywaidd.

Mae menywod yn ysgrifennu arysgrifau byr yn Lladin neu Saesneg yn bennaf. Felly, maent yn edrych yn fwy prydferth ac yn rhoi swyn penodol i'w perchennog. Er enghraifft, mae'r arysgrif "Fy mywyd ... Fy rheolau" (fy mywyd, fy rheolau) yn dweud bod o'ch blaen yn ferch eithaf annibynnol sydd bob amser â'i barn bersonol ei hun ar bopeth. Neu mae perchennog yr arysgrif ysgogol "Omnia tempus habent" (mae gan bopeth ei amser), yn ei gwneud hi'n glir ei bod hi'n mynd yn glir ac yn bwrpasol at ei nod mewn bywyd. Fel arfer mae tatŵ o'r fath yn cael ei wneud ar unrhyw ran o'r fraich, y traed, rhwng y llafnau ysgwydd, yn is yn ôl. Yn aml, mae'r arysgrifau rhyw deg sy'n ysgogi "Gwrando ar eich calon" yn cael eu morthwylio o dan y galon. Mae'n edrych yn anarferol iawn.

Llun o arysgrifau ysgogol tatŵ ar y pen

Llun o arysgrifau ysgogol tatŵ ar y corff

Llun o arysgrifau ysgogol tatŵ ar y fraich