» Ystyron tatŵ » Mae tatŵs fy angel gyda mi bob amser

Mae tatŵs fy angel gyda mi bob amser

Cynnwys:

Mae'r tatŵ, sy'n darlunio llun o angel, neu'r arysgrif "angel" yn cael ei gymhwyso, yn dwyn cymeriad semantig caredig iawn.

Mae ystyr fy tatŵ angel bob amser gyda mi

Ystyr tatŵ o'r fath yw purdeb, ffydd yn y gorau, caredigrwydd. Fel rheol, mae tatŵs o'r fath yn cael eu gwneud gan bobl sydd wedi dioddef colli bywyd neu anffawd personol. Ar ôl apelio at y pwerau goruchaf, mae pobl yn penderfynu defnyddio llun neu arysgrif o'r fath.

Gellir gosod yr arysgrif "Mae fy angel gyda mi bob amser" "ar unrhyw ran o'r corff. Ond, fel rheol, mae'n arferol gwneud tatŵs o'r fath yn rhan uchaf y corff. Bydd yr arysgrif ar y clavicle neu'r humerus yn edrych yn wych. Bydd yr arysgrif yn addas ar gyfer dynion a merched.

Mae llun o fy tatŵ angel bob amser gyda mi ar fy mhen

Mae llun o fy tatŵ angel bob amser gyda mi ar fy nghorff

Mae llun o fy tatŵ angel bob amser gyda mi ar fy mraich