» Ystyron tatŵ » Ystyr tatŵ y goleudy

Ystyr tatŵ y goleudy

Cynnwys:

Gwnaethom gyffwrdd eisoes â thatŵ morwrol pan wnaethom siarad am ddelweddau. angorau, dolffin и gwenoliaid.

Heddiw rydym yn eich gwahodd i roi sylw i symbol arall o forwyr a phawb sy'n agos at elfen y môr. Gadewch i ni siarad am ystyr tatŵ y goleudy!

Mae'n debyg eich bod wedi gweld tyrau'r goleudy mewn ffilmiau, lluniau a ffotograffau. Mae'n debyg bod y rhai sy'n byw neu'n ymweld â'r ardaloedd porthladdoedd wedi gweld y strwythurau cerrig hyn yn bersonol.

Prif swyddogaeth y goleudai yw canfod llongau sy'n agosáu at y lan. Ar gyfer llongau, y goleudy yw'r peth cyntaf a welodd y morwyr wrth gwblhau eu taith. Yn hyn o beth, mae ystyr tatŵ y goleudy yn gysylltiedig goleuo'r ffordd, y cwrs iawn.

Yn aml gellir cymharu'r goleudy â seren arweiniol benodol. Ar y croen, fel rheol, mae strwythur twr yn cael ei ddarlunio â phelydrau llachar sy'n mynd allan.

A yw tatŵ y goleudy wedi dyddio?

Opsiwn arall: hen oleudy segur. Nid yw'n gyfrinach bod morwyr heddiw yn defnyddio systemau llywio datblygedig, ac mae goleuadau chwilio signal ar dyrau bron yn ddiangen.

Serch hynny, mewn llawer o wledydd, mae goleudai'n cyfateb i wrthrychau treftadaeth ddiwylliannol ac yn dod yn fath o henebion pensaernïol.

Ble i lenwi?

Yn ôl yr arfer, mewn achosion o'r fath, rydym yn argymell cael tatŵ tebyg ar rannau hirgul y corff:

  • Braich
  • Drumstick
  • Caviar
  • Ysgwydd

Ond mewn meysydd eraill, bydd y strwythur mawreddog hwn yn edrych yn fwy na phriodol. Ac yn awr, yn ôl traddodiad, maen nhw'n eich gwahodd i edrych ar y casgliad o frasluniau a lluniau.

Llun o datŵ goleudy ar y corff

Llun o datŵ goleudy wrth law

Llun o datŵ goleudy ar y goes