» Ystyron tatŵ » Tatŵ Magnolia (sakura)

Tatŵ Magnolia (sakura)

Cynnwys:

Mae tatŵs o flodau yn cael eu rhoi ar eu cyrff yn bennaf gan ferched. Mae'r mwyafrif o liwiau'n symboleiddio benyweidd-dra a thynerwch... Mae planhigion ar y croen yn arbennig o boblogaidd yng ngwledydd y Dwyrain. Gellir gweld Sakura, magnolia, lotus ar gorff llawer o ferched dwyreiniol.

Ystyr y tatŵ magnolia (sakura)

Yn aml, mae tatŵs yn syml a syml, ond ar yr un pryd, maent yn goeth ac unigryw. Maent yn tystio i freuder a diniweidrwydd y natur fenywaidd, yn ogystal ag i'r chwaeth artistig ragorol.

Mae delwedd y magnolia yn eang yn Japan a China. Y gwledydd hyn sy'n cael eu hystyried yn fan geni'r planhigyn. Mae gan y blodyn ei enw i fotanegydd y llys Louis XIV, a fyddai’n aml yn anfon ei is-weithwyr ar deithiau i chwilio am blanhigion meddyginiaethol. Yn un o'r alldeithiau i'r Dwyrain, darganfuwyd coeden fach gyda blodau mawr ac arogl unigryw. Fe wnaeth y botanegydd a ddaeth o hyd i'r blodyn ei enwi'n "Magnolia" ar ôl ei ffrind. Dros amser, symleiddiwyd yr enw a daeth y blodyn yn magnolia.

Mae'r blodyn yn symbol o harddwch a swyn benywaidd, hunan-barch, hunanaberth.

Mae ystyr tatŵ magnolia yn dibynnu ar sut mae'r planhigyn yn cael ei ddarlunio:

  • Mae strôc llyfn a chefndir aneglur yn gwneud y blodyn yn dyner ac yn dangos soffistigedigrwydd natur, ysgogiadau creadigol ac amheuon. Mae'n symbol o fyfyrio harddwch.
  • Mae dienyddiad anhyblyg, llinellau garw a strôc yn tystio i anghofrwydd, awydd i benderfynu eu tynged eu hunain yn annibynnol, a pheidio â mynd gyda'r llif.

Ar gyfer pwy mae'r tatŵ magnolia (sakura) yn addas?

Gwneir tatŵ o'r fath gan naturiaethau soffistigedig sydd ag ymdeimlad delfrydol o arddull, personoliaethau creadigol. Dyluniwyd Magnolia i amddiffyn y byd mewnol bregus o natur fregus rhag dylanwad y byd y tu allan.

Waeth bynnag y math o ddyluniad, rhoddir y tatŵ ar yr ysgwydd, y cefn neu'r ffêr. Er mwyn i'r ddelwedd edrych yn gytûn, mae angen dewis y maint cywir ar ei chyfer. Dylech hefyd ystyried nodweddion cymeriad y ferch. Nid yw blodyn caled yn addas ar gyfer natur ysgafn ysgafn ac i'r gwrthwyneb.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ cytser Aries

Llun o datŵ magnolia ar y corff

Tatŵ Magnolia Wrth Law

Tatŵ Magnolia Ar y Coes

Llun o datŵ magnolia ar y pen

4.9/5 - (13 pleidlais)