» Ystyron tatŵ » Tatŵ broga

Tatŵ broga

Cynnwys:

Ynghyd â llawer o anifeiliaid, adar, amffibiaid a chreaduriaid eraill, mae'r broga wedi cael ei barchu a'i barchu mewn sawl diwylliant.

Gellir dadlau ynghylch ymarferoldeb tatŵ ar ffurf llyffant ar y corff, ond o ran ystyr, ni ddylai unrhyw beth eich rhwystro cyn ymweld â'r salon.

Prif ystyr tatŵ broga yw aileni - yn gysylltiedig â ffenomen naturiol anhygoel sy'n gysylltiedig â'r creadur hwn.

Yn y gaeaf, mae brogaod yn rhewi'n llythrennol, gan aros am y tywydd oer. Ar un ystyr, gellir cymharu hyn â gaeafgysgu eirth. A dyma gymdeithasau eraill ac ystyr y tatŵ hwn:

  • bywyd;
  • ffrwythlondeb;
  • hirhoedledd;
  • creu.

Llun o datŵ broga ar ei ben