» Ystyron tatŵ » Lluniau tâp tatŵ gydag arysgrif arno

Lluniau tâp tatŵ gydag arysgrif arno

Cynnwys:

Mae tatŵ rhuban gydag arysgrif arno fel arfer yn ffrâm hardd ar gyfer ymadrodd. Mae'r ymadrodd ysgogol, wedi'i boglynnu ar y rhuban sy'n datblygu, yn edrych yn eithaf anarferol a hardd hyd yn oed. Ar ben hynny, gellir darlunio tatŵ o'r fath mewn unrhyw ffordd, cyhyd â bod dychymyg yr artist yn ddigon.

Weithiau ychwanegir dyluniadau tatŵ gyda rhuban tebyg. Er enghraifft, boncyff rhosyn, wedi'i gysylltu â rhuban, neu ddagr gyda rhuban yn llifo ar ei hyd. Yn eithaf aml, mae tatŵs o'r fath yn cael eu gwneud mewn lliw.

Ystyr y tâp tatŵ gyda'r arysgrif

Yn gyffredinol, mae'r tâp yn cael ei ystyried yn symbol o rywbeth. Er enghraifft, mae rhuban streipiog yn symbol o Fuddugoliaeth dros ffasgaeth, mae rhuban du yn symbol o alaru. Yn ddiweddar, mae'r tâp yn aml wedi dod yn symbol o'r frwydr yn erbyn oncoleg. Mae gan bob math o oncoleg ei liw rhuban ei hun hyd yn oed. Weithiau mae cleifion canser sydd wedi trechu eu hunain yn cael tatŵ o'r fath er anrhydedd y fuddugoliaeth dros salwch difrifol.

Mae dynion yn amlach na menywod yn gyrru rhubanau galaru gyda dyddiadau neu enwau anwyliaid ar eu cyrff. Mae menywod yn ceisio osgoi tatŵs o'r fath. Ac yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r ddelwedd o ruban wedi'i chlymu â bwa mewn menywod yn cael ei hystyried yn symbol o fenyweidd-dra a coquetry.

Lleoedd o dâp tatŵ gyda'r arysgrif

Mae tatŵs o'r fath gyda rhuban yn edrych yn anarferol a hardd iawn a gellir eu cymhwyso i bron unrhyw ran o'r corff. Bydd popeth yn dibynnu ar faint y lluniad ac a yw'r perchennog am i'r tatŵ hwn fod yn gyhoeddus ai peidio.

Llun o dâp tatŵ gydag arysgrif arno ar y corff

Llun o datŵ rhuban gydag arysgrif ar y fraich

Llun o datŵ rhuban gydag arysgrif ar ei goes