» Ystyron tatŵ » Beth mae tatŵ sprig lafant yn ei olygu?

Beth mae tatŵ sprig lafant yn ei olygu?

Cynnwys:

Un o'r opsiynau tatŵ mwyaf poblogaidd yw blodau, ac mae nifer ohonynt yn ddi-ri. 'Ch jyst angen i chi ddewis yr un iawn i chi'ch hun, er enghraifft, lafant. Ers yr hen amser, mae wedi helpu i ddod o hyd i gariad a hapusrwydd, i ddod o hyd i dawelwch meddwl, cwsg iach, a hirhoedledd. Credai'r offeiriaid fod lafant yn dychryn y diafol, yn amddiffyn rhag gwrachod.

Gall pobl ofergoelus ac yn syml y rhai sy'n chwilio am amddiffyniad, heddwch, perthnasoedd pur, ei ddefnyddio fel dyluniad corff. Mae hi'n aml yn cael ei darlunio fel sawl coes hir gyda dail bach a blodau lelog. Gellir gosod patrwm o'r fath, oherwydd y siâp hirgul cul, ar y breichiau, coesau, ochrau, llafnau ysgwydd. Hefyd, gellir disodli'r blodyn gyda'r gair Lavandula - ei enw Lladin. Yna bydd yn edrych yn dda ar y cledrau, y blaenau, y traed.
Gan nad oes dau liw union yr un fath, nid oes dau datŵ union yr un fath. Mae gan bob un ohonynt ei ystyr unigryw ei hun, y mae person yn ei roi ynddo.

Llun o datŵ lafant ar y corff

Llun o datŵ lafant ar ei goes

Llun o datŵ lafant wrth law

4.6/5 - (11 pleidlais)