» Ystyron tatŵ » 5 dot ar y tatŵ braich ystyr

5 dot ar y tatŵ braich ystyr

Cynnwys:

Ymhellach yn yr erthygl byddwn yn siarad am ystyr ac ystyr y tatŵ, sy'n cynrychioli 5 pwynt ac yn cael ei gymhwyso i'r fraich. Pwy sy'n ei wneud a pham?

Beth yw ystyr y tatŵ 5 dot ar y fraich?

Mae'r tatŵ hwn yn debyg i un ochr i giwb gêm, lle mae 5 dot yn cael eu tynnu. Mae pedwar pwynt wedi'u lleoli ar gorneli sgwâr dychmygol, ac mae un pwynt yn y canol. Mae unrhyw garcharor yn gwybod bod perchennog tatŵ o'r fath yn gyn-garcharor. Dim ond person sydd wedi treulio o leiaf diwrnod mewn cell sy'n gallu gwneud tatŵ o'r fath. Mewn achosion eraill, bydd byd y lladron a chan yr heddlu yn gweld hyn yn negyddol.
Ar yr un pryd, gall ei ddehongliad fod yn hollol wahanol ac yn groes i'w gilydd:

  1. Mae'r opsiwn cyntaf yn golygu bod y person (y pwynt sydd yn y canol) wedi'i amgylchynu gan ffrindiau ffyddlon, sef ei amddiffyniad.
  2. Mae'r ail opsiwn yn golygu'r gwrthwyneb: nid yw person wedi'i amgylchynu gan ffrindiau, ond gan waliau carchar, sy'n symbol o ddiffyg amddiffyn ac unigrwydd.

Pwy sy'n gwisgo tatŵs 5 dot?

Mae'r tatŵs hyn yn cael eu gwisgo gan ddynion sydd wedi bwrw eu dedfrydau yn y carchar.
Wrth gwrs, ym mywyd cyffredin, yn y gwyllt, gall tatŵ o'r fath gael ei wneud gan unrhyw berson nad oes a wnelo â'r gyfraith "lladron '. Ond os yw cwestiwn yn codi o "gymrodyr" sy'n gwybod am y tatŵ hwn yn uniongyrchol, yna mae angen egluro'n gadarn ac yn hyderus pa ystyr sydd gan y tatŵ hwn i chi. Ni ddylech mewn unrhyw achos wobrwyo'ch hun gyda "gorffennol nad yw'n bodoli" a graddio'ch hun ymhlith y rhai sydd wedi bwrw dedfryd. Mae'n hawdd gwirio, ie, ac ni ellir osgoi problemau ar ôl celwydd o'r fath.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ meddyg pla

Ble mae'r pum pwynt wedi'u pacio?

Mae'r tatŵ "Pum Dot" wedi'i stampio ar gefn y llaw ar waelod y bawd.
Yn aml iawn gellir ei ddarganfod rhwng y bawd a'r blaen bys.
Fel rheol, nid yw'n cael ei stwffio â theipiadur, ond gyda nodwydd syml, a elwir yn "fag" ymhlith y carcharorion.

A ddylwn i gael tatŵ o'r fath?

Gyda dyfodiad poblogrwydd mawr tat a'u hamrywiaeth, nid yw'r rhan fwyaf o bobl hyd yn oed yn meddwl am eu tarddiad. Maent yn llenwi llun neu symbol annealladwy sy'n ymddangos yn ddirgel ac yn ddeniadol iddynt, ond ar yr un pryd nid ydynt yn deall yr hyn y gall ei olygu, o ble y daeth, pa ystyr sydd ganddo.
Os ydych chi'n cwrdd â pherson â thatŵ o'r fath, yna gall hyn olygu dau beth: naill ai cafodd y tatŵ ac nid yw'n gwybod ei ystyr, neu o'ch blaen mae'n gyn-garcharor sy'n gwybod am y carchar yn uniongyrchol. Ond p'un a oes angen i chi esgus eich bod chi'n gwybod amdano a'ch bod chi eisoes yn gwestiwn arall.

Llun o datŵ 5 dot ar ei ben

Llun o datŵ 5 pwynt ar y corff

Llun o datŵ 5 dot ar ddwylo

Llun o datŵ 5 dot ar eich coesau

4.8/5 - (6 pleidlais)