» Ystyron tatŵ » Tatŵ doniol

Tatŵ doniol

Cynnwys:

Beth yw "Tatŵs doniol", sy'n gwneud delweddau o'r fath, a beth allan nhw ei olygu. Gadewch i ni geisio ei chyfrifo ac ystyried llun o datŵ o'r fath.

Damwain neu broffesiynoldeb y meistr

Mae yna adegau pan oedd person yn awyddus i gael tatŵ, a throdd yr arlunydd tatŵ yn ddibrofiad, neu fe ddechreuodd y diwrnod ar y droed anghywir, ac yn lle’r hyn a gynlluniwyd, trodd llun corff difetha a hyll hyll allan. Nid yw'n hawdd dioddef y tatŵ sy'n deillio ohono heb nerfau cryf na synnwyr digrifwch a hunan-eironi da.

Mae dau opsiwn ar ôl: mae person yn mynd at feistr da ac yn ail-wneud y tatŵ am fersiwn arferol, neu'n gwneud llun doniol, ond o ansawdd uchel, ohono; yr ail opsiwn yw troi at weithdrefn laser ar gyfer ei symud yn llwyr (gweithdrefn eithaf poenus a drud, felly mae'n well ystyried yr opsiwn cyntaf).

Pwy sy'n gwneud tatŵs "o ansawdd uchel" a doniol

Pobl sydd am gyfoethogi eu croen nid gyda delweddau difrifol a llawn ystyr, ond rhai ysgafn ac eironig. I bobl o'r fath, mae hyn yn destun gwawd o realiti sy'n rhy ddifrifol, lle mae pobl yn dod yn ansensitif ac yn ansensitif. Mae tatŵs o'r fath yn addas ar gyfer pobl ysgafn a siriol sy'n byw yma ac yn awr, nad ydyn nhw'n ofni hunan-eironi.

Fel arall, fe'u gwneir fel addurn ar gyfer craith, marc geni neu ryw fath o anhwylder.

Tatŵs doniol i ddynion a menywod

I ferched a dynion, bydd hwn yn amrywiaeth hwyliog yn eu bywydau. Nid oes gwahaniaeth sylfaenol y cymhwysir y llun doniol iddo.

Amrywiadau o gyflawni tatŵs doniol

Gellir tynnu syniadau a brasluniau o gartwnau, cyfresi teledu, ffilmiau, comics a gemau. Felly, nid yw'r amrywiadau wedi'u cyfyngu i unrhyw arddull neu syniad. Mae gan unrhyw syniad yr ydych chi'n ei hoffi hawl i fywyd.

Gan amlaf fe'u perfformir mewn fersiwn aml-liw, ac anaml y defnyddir llun du a gwyn.

Lleoedd ar gyfer defnyddio tatŵs doniol

Gan nad oes cyfyngiadau ar y cymeriadau a'r straeon a ddarlunnir, nid oes cyfyngiadau ar faint a lleoliad y cais. Er enghraifft:

  • frest;
  • yn ôl
  • gwddf;
  • coesau;
  • arddwrn;
  • ysgwydd.

Llun o datŵ pen doniol

Llun o datŵs doniol ar y corff

Llun o datŵs doniol ar ddwylo

Llun o datŵs doniol ar goesau