» Ystyron tatŵ » Llygad tatŵ mynydd

Llygad tatŵ mynydd

Cynnwys:

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar ystyr tatŵ llygad horus.

Pwy sydd amlaf yn cael llygad tatŵ horus?

Mae menywod a dynion yn tatŵio llygad horus. I fenywod, mae llygad tatŵ mynydd yn golygu doethineb a deallusrwydd uchel, ac i ddynion, mae llygad mynydd yn ffordd i ddenu pob lwc a llwyddiant. Mae tatŵ llygaid y mynydd wedi'i stwffio ac mae'r carcharorion ar wahanol rannau o'r corff wedi'u dynodi mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft, ar y frest mae'r carcharor yn cyfathrebu'n dda ac yn agos â staff y sefydliad, ond y llygad ar yr amrannau yn golygu bod rhywun sy'n eistedd yn y carchar yn gweld popeth, bob amser ar y rhybudd ac yn adnabod pawb ...

Beth mae tatŵ llygad Horus yn ei olygu i ddyn?

I ddyn, mae tatŵ o lygad mynydd yn golygu indestructibility, aileni, ac mae'n talisman i ddyn lenwi tatŵ mewn du a gwyn, ond nid mewn lliw, gan fod tatŵ bob amser yn rhoi hyder a chryfder i ddyn. Ac yn enwedig gyda'r tatŵ hwn, mae dynion yn sylwgar iawn, maen nhw'n sylwi ar bopeth o gwmpas. Ar datŵ llygad y mynydd, mae yna dynnu llygad, sydd i ddynion yn golygu pŵer. Yn wir, yn y teulu, y dyn sydd wrth y llyw, a chofiwch mai dim ond dynion a etholwyd i'r orsedd yn yr 17eg neu'r 18fed ganrif, ond nid fel menyw.

  • anorchfygolrwydd;
  • adfywiad;
  • amulet;
  • arsylwi;
  • doethineb.

Beth mae llygad tatŵ horus yn ei olygu i fenyw?

Mae menywod yn dewis y tatŵ hwn gan ei fod yn dynodi deallusrwydd a doethineb uchel. Hefyd, i fenyw, mae tatŵ o lygad mynydd yn talisman (fel ar gyfer dynion).

Mwy ar y pwnc:  Breichled tatŵ gydag arysgrif arni

Os yw tatŵ llygad mynydd yn llinell ar y triongl ei hun, yna mae hyn yn dynodi egni. Mae menywod sydd â'r tatŵ hwn bob amser yn egnïol ac yn symud yn gyson. Merched o'r fath mewn gwisgoedd chwaraeon. Mae tatŵ yn amddiffyn rhag y llygad drwg, mae tatŵ fel talisman pwerus sy'n gweld popeth. Mae ystyr delwedd o'r fath ar gorff benywaidd fel a ganlyn:

  • amulet;
  • doethineb;
  • deallusrwydd uchel;
  • pob lwc, oherwydd mae tatŵ llygad yn gweld popeth ac efallai'n gweld pob lwc, er enghraifft, am arian.

Pa opsiwn ddylech chi ei ddewis?

Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer tatŵs ar gyfer llygaid horus, o datŵs du a gwyn i rai lliwgar llachar. Mae rhai merched yn llenwi tatŵ â lliw eu llygaid, er enghraifft, mae gan ferch lygaid glas, sy'n golygu y bydd lliw glas ar y tatŵ.

Mae dynion yn dal i lenwi fersiynau du a gwyn o'r tatŵ, mae'n well ganddyn nhw datŵ syml.

Mae tatŵ llygad Horus yn amrywiol iawn. Gall fod yn ddim ond llygad, efallai mewn triongl neu gydag iris las o'r llygad gyda neu heb amrannau, ac weithiau maen nhw'n tynnu ael yn lle llinell. Ond yn amlaf dim ond stwffio'r llygad ydyn nhw.

Pa ran o'r corff ddylai gael ei "stwffio"?

Gellir tatŵio tatws llygad Horus yn unrhyw le. Yn amlach mae merched yn stwffio ar eu cefnau, a dynion ar eu breichiau.

Llygad Tatws Horus Ar Ei Ben

Llun o lygad tatŵ mynydd ar y corff

Llygad Tatws Horus Ar Dwylo

Llun o lygad tatŵ mynydd ar ei goesau

4.5/5 - (13 pleidlais)