» Ystyron tatŵ » Tatŵ llygod mawr

Tatŵ llygod mawr

Cynnwys:

Mae tatŵ llygoden fawr yn aml yn cynnwys ystyr athronyddol nad yw'n cyd-fynd yn llwyr â barn y cyhoedd ynghylch ystyr symbol y cnofilod hwn.

Mae lluniad llygoden fawr yn nodweddu ei berchennog â rhinweddau fel ystwythder, ystwythder a chyflymder. Mae'r nodweddion cymeriad hyn yn helpu person, fel llygoden fawr, i allu "troelli" er mwyn goroesi yn eu hamgylchedd.

Ystyr y tatŵ llygoden fawr

Rhoddir ystyr gwahanol i'r tatŵ llygoden fawr. Ar y naill law, maent yn symbol o farwolaeth, dinistr, colled, ac ar y llaw arall: doethineb, gallu i addasu i unrhyw amgylchiad, rhagwelediad. Roedd y Tsieineaid yn parchu'r cnofilod, gan ei ystyried yn symbol o ffyniant, cyfoeth a llwyddiant. Yn niwylliant gwladwriaethau Islamaidd, mae'r anifail hwn yn ymgorfforiad o gnawdolrwydd.

Mae'r tatŵ hwn hefyd yn addas ar gyfer entrepreneuriaid sydd, fel yr anifail hwn, â dyfeisgarwch a hyblygrwydd, sy'n gallu addasu'n berffaith i'r amgylchedd ar gyfer cynnal eu gweithgareddau. Yn ogystal, y llygoden fawr yw'r cynrychiolydd craffaf o gnofilod. Mae gan y llygoden fawr, fel yr entrepreneur, ddawn. Y prawf o hyn yw gallu adnabyddus llygod mawr i ragweld marwolaeth llongau.

Mae tatŵs llygod mawr hefyd yn cael eu hargymell ar gyfer pobl sy'n credu ym modolaeth grymoedd arallfydol. Yng nghredoau Affrica, yr anifeiliaid hyn sy'n cael eu hystyried gan yr offeiriaid lleol fel tywyswyr rhwng gwahanol fydoedd. Mewn Cristnogaeth, mae'r cnofilod hwn yn gysylltiedig â'r diafol.

Yn dibynnu ar y dechnoleg tatŵio, mae gan y llygoden fawr wahanol ystyron. Os yw lluniad anifail yn cael ei wneud ar ffurf naturiol, naturiol, yna mae'n symbol o briodweddau'r cnofilod hwn, os mewn cartŵn, yna, yn unol â hynny, mae'n rhoi person ag eiddo arwr o gartwn. Enghraifft drawiadol yw Ratatouille o'r cartŵn o'r un enw neu Ninja Turtles Sensei.

Mewn rhai pobl, dim ond emosiynau negyddol sy'n gysylltiedig â chynefin y cnofilod a niwed i eiddo dynol neu iechyd anifeiliaid y gall tatŵ llygod mawr ei achosi. Serch hynny, dewisodd diwylliant hynafol y Dwyrain y llygoden fawr fel symbol o rinweddau dynol fel cyfrwys a deallusrwydd.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ Yakuza

Felly mae tatŵ llygod mawr yn yr ystyr hwn yn addas ar gyfer pobl sy'n graff, yn addysgedig ac yn gyfrwys. Mae diwylliant Tsieineaidd yn rhoi symbol o gyfoeth, ffyniant a ffyniant ar ddelwedd cnofilod. Does ryfedd mai ef yw arwydd cyntaf y Sidydd Tsieineaidd. Ymhlith pobloedd Islam, mae'r llygoden fawr yn ymgorfforiad o gnawdolrwydd.

Mae arwyddocâd negyddol y tatŵ llygoden fawr wedi'i nodi mewn sawl diwylliant. Yn niwylliant Japan, gall lluniad yr anifail hwn fod yn symbolau nezumi - llygod mawr blaidd-wen, sydd ar ffurf ddynol yn bobl o statws bach.

Fe'u nodweddir gan ddiffyg egwyddorion moesol llwyr, fodd bynnag, mae ganddynt rinweddau naturiol datblygedig iawn o arogl llygoden a golwg. Gan amlaf, defnyddiwyd "nezumi" fel ysbïwyr a llofruddion.

Roeddent bob amser yn gweithredu dan orchudd y nos, yn meddu ar gyflymder symud uchel iawn yn y tywyllwch a chryfder mawr. Felly, roeddent yn gysylltiedig â llygod mawr. Cyfrannodd hefyd at briodoli tatŵ llygoden fawr ymosodol.

Fodd bynnag, mae'r llygoden fawr hefyd yn un o'r saith symbol o lwc dda yng Ngwlad yr Haul sy'n Codi, felly gellir ei ddefnyddio fel tatŵ bonheddig. Felly, yn tatŵ diwylliant Japan gellir darlunio’r anifail hwn â byrnau wedi’u llenwi â reis, a thrwy hynny yn symbol o ffrwythlondeb, safle uchel person mewn cymdeithas. Mae'r ddelwedd o lygoden fawr fawr gyda chriw o gŵn bach yn y llun yn cael ei chymhwyso yn Japan gan dadau gyda llawer o blant.

Lleoliadau tatŵ llygod mawr

Dylid nodi hefyd bod y tatŵ yn perthyn i'r categori cyffredinol - sy'n addas ar gyfer dynion a menywod. Yn fwyaf aml, rhoddir y patrwm ar y frest, y llafn ysgwydd neu'r fraich. Gellir perfformio'r tatŵ yn unigol ac fel rhan o'r cyfansoddiad.

Mae gan y tatŵ llygoden fawr ei ystyr hefyd mewn lleoedd carchar. Mae'n cael ei beri'n rymus i garcharor sydd wedi'i gael yn euog o "ratism" - dwyn oddi wrth ei bobl ei hun. Mae'r symbol o "ddibwys" yn cael ei gymhwyso i gefn y carcharor.

Llun o datŵ llygoden fawr ar y corff

Mwy ar y pwnc:  Llun o arysgrif tatŵ ar y fraich gyda'r enw Nastya

Llun o datŵ llygod mawr wrth law

 

4.7/5 - (3 pleidlais)