» Ystyron tatŵ » Tatŵ cytser Aries

Tatŵ cytser Aries

Cynnwys:

Tatŵ cytser Aries. Beth yw ei ystyr? Ystyriwch ystyr a llun y tatŵ hwn ar wahanol rannau o'r corff.

Ar gyfer pwy mae'r tatŵ cytser Aries yn addas?

Mae Aries yn arwydd tân gyda chymeriad cryf a bwriadol. Bywiogrwydd, anhyblygrwydd, penderfyniad yw'r prif rinweddau a fynegir gan yr arwydd hwn. Dim ond pan fydd yn derbyn delwedd o'r fath ar ei gorff y mae person a anwyd o dan arwydd o'r fath yn gwella gwarediad tanbaid a selog.

Mae tatŵ a wneir mewn arddull finimalaidd nid yn unig yn pwysleisio ac yn mynegi ei rinweddau cadarnhaol, ond, ymhlith pethau eraill, mae'n talisman. Mae tatŵ o'r fath yn aml yn cael ei ddewis er anrhydedd i'w arwydd Sidydd. Mae eraill, fodd bynnag, yn ei ddewis fel anifail totem, sy'n debyg iawn gyda nhw.

Ond mae yna opsiwn cais arall, pan ddarlunnir wyneb cyfan yr anifail a ddewiswyd, ond darllenwch am hynny isod.

Beth mae tatŵ cytser Aries yn ei olygu i ddyn?

I ddynion, tatŵ o'r fath yw personoli ei rinweddau mewnol: safle bywyd egnïol, cryfder meddyliol a chorfforol, y gallu i fynd yr holl ffordd yn y llwybr a ddewiswyd. Mae yna amrywiadau amrywiol sy'n nodi nodweddion cymeriad yn fwy manwl neu reol neu agwedd bywyd. Gall hefyd fod yn atgoffa rhywun mewn bywyd: nid yw ildio yn ei reolau - ni chafodd ei eni felly.

Beth mae tatŵ hwrdd yn ei olygu i fenyw?

Mae merched yn dangos eu natur angerddol, danllyd gyda thatŵ o'r fath. Mae gan y fersiwn fenywaidd thema feddalach a mwy cain: nifer fawr o flodau, gloÿnnod byw. Gellir darlunio Aries fel cytser neu, i bwysleisio benyweidd-dra'r cludwr, mewn amlygiad benywaidd.

Mwy ar y pwnc:  Ystyr tatŵ Wolverine

Pa opsiwn i'w ddewis?

Mae tatŵ hwrdd, wedi'i wneud yn arddull y llythyren V, yn berffaith fel un o elfennau'r llawes. Ond ar wahân i hyn, mae amrywiad y tatŵ wedi'i gyfyngu gan ddychymyg y meistr yn unig. Gall arlliwiau llun fod yn ysgafn ac yn garedig, gyda nodweddion awyrog, ond gallant hefyd fod yn radical wahanol - lluniad gydag elfennau trwm, tywyll. Mae yna hefyd nodweddion mwy eithafol sydd â chymeriad arallfydol.

I ddewis arddull, mae angen i chi benderfynu ar y dewis o nodweddion sydd eu hangen arnoch chi a beth fydd yn ei olygu i chi. Er enghraifft, rydych chi'n cael eich ysbrydoli gan ymadrodd ac rydych chi'n penderfynu ei engrafio ag inc. Mae'r opsiwn hwn yn gyffredin iawn.

Ble i lenwi cytser / wyneb Aries?

Y lleoedd clasurol ar gyfer tatŵ cytser Aries yw:

  • frest;
  • arddwrn;
  • yn ôl
  • ysgwydd
  • coesau;
  • brwsys.

Fel y gwelwn, mae'r tatŵ hwn yn berffaith ar gyfer unrhyw ran o'r corff.

Tatŵ Cytser Aries Ar Ei Ben

Tatŵ Cytser Aries Ar Gorff

Tatŵ Cytser Aries Ar Dwylo

Tatŵ Cytser Aries Ar Coesau

4.7/5 - (6 pleidlais)