» Ystyron tatŵ » Arswyd tatŵ

Arswyd tatŵ

Cynnwys:

Nid yw tatŵs arswyd, fel y genre arswyd, at ddant pawb. Mae delweddau o'r fath yn nodweddiadol o bersonoliaethau dewr a di-ofn, gan fod prif gymeriadau tatŵs o'r fath yn angenfilod amrywiol: zombies, fampirod a chreaduriaid goruwchnaturiol eraill.

Ar y naill law, mae tatŵ arswyd yn ennyn emosiynau negyddol dros ben mewn eraill, ond ar y llaw arall, mae tatŵ o'r math hwn yn achosi hyfrydwch ac addoliad arbennig. Yn union y fath deimladau amwys sy'n gynhenid ​​mewn tatŵs mor unigryw.

Gwreiddioldeb delwedd tatŵ yn null arswyd

Gwnaethpwyd cyfraniad sylweddol at hyrwyddo lluniadau o'r fath gan lenyddiaeth, sef Stephen King, yn ôl ei straeon y ffilmiwyd mwy nag un llun cynnig o'r genre hwn. Daeth realiti’r prif gymeriadau, a’r emosiynau dilys hynny a achoswyd gan weithiau o’r fath, yn sylfaenol wrth eni tatŵs yn arddull arswyd.

Mae maint y tatŵ yn un o'r paramedrau allweddol ar gyfer dewis dyluniad. Nid yw tatŵ bach yn gallu cyfleu'r holl ofn ac ofn yn llawn. Dylai tatŵ o'r fath ddychryn ac achosi ofn oherwydd ei faint ac oherwydd ei realaeth. Mae'r breichiau, y coesau neu'r cefn yn opsiynau rhagorol ar gyfer tatŵio ar y corff.

Ar gyfer pwy mae tatŵ arswyd yn addas?

Gan ddewis tatŵ o'r fath, mae'n bwysig pwyso a mesur y manteision a'r anfanteision yn ofalus. Bydd braslun o'r fath yn amlwg yn ennyn dicter ymhlith y mwyafrif, gan fod delwedd o'r fath yn syml yn achosi gwrthod oherwydd ei hymddangosiad herfeiddiol. Yn ail, gall tatŵ o'r fath fynd yn ddiflas, felly dylech aros am ychydig cyn cael tatŵ. Os na chollir yr awydd, yna gallwch chi guro.

Mwy ar y pwnc:  Meicroffon tatŵ

Mae delweddau o'r fath hefyd yn frawychus iawn nid yn unig i oedolion, ond i blant hefyd, felly, gellir galw'r cefn a'r lloi yn lleoedd gorau ar gyfer tatŵ, fel bod cyfle ar unrhyw adeg i guddio'r llun.

Mae tatŵs arswyd yn aml yn cael eu gwneud gan ddynion yn hytrach na menywod. Mae hyn oherwydd nad oes gan fraslun o'r fath ostyngiad o fenyweidd-dra ynddo. Mae'r arddull hon yn bodoli ymhlith dynion ifanc a chefnogwyr ffilmiau arswyd.

Arswyd tatŵ llun ar y pen

Llun o datŵ arswyd ar y corff

Llun o datŵ arswyd ar ddwylo

Llun o datŵ arswyd ar goesau

4.5/5 - (4 pleidlais)