» Ystyron tatŵ » Ystyr tatŵ Kolovrat

Ystyr tatŵ Kolovrat

Cynnwys:

Llwyddon ni i siarad ychydig am ystyr tatŵ Kolovrat pan wnaethon ni ymdrin yn fanwl â phwnc symbolau Slafaidd ac amulets.

Rhaid imi ddweud bod y thema Slafaidd yn ennill o flwyddyn i flwyddyn. Mae gan bobl fodern ddiddordeb a chwant am darddiad diwylliannol.

Rydyn ni eisiau gwybod mwy am sut roedd ein cyndeidiau'n byw, yr hyn roedden nhw'n ei gredu, beth oedd yn bwysig iawn iddyn nhw.

Y cysylltiad cyntaf sy'n codi yng ngolwg Kolovrat yw'r haul. Yn wir, dyma un o brif wrthrychau argaen nid yn unig ymhlith y Slafiaid, ond hefyd ym mron pob diwylliant hynafol.

Ynni solar, pŵer tân, yw hyrwyddwr popeth byw ac yn fygythiad marwol. Mae trawstiau crwm yn bwysig. Maent yn symboleiddio symudiad cyson, cylch bywyd, newid. Mae'n ddiddorol y gellir darlunio'r symbol mewn sawl dehongliad.

Opsiynau delwedd

  • Symud yn glocwedd - amulet benywaidd. Mae'r llun hwn yn symbol o gytgord a chreadigrwydd.
  • Mae symud yn wrthglocwedd - amulet dyn - yn golygu puro, adnewyddu.
  • Mae symbol a dynnir y tu mewn i gylch yn cael ei ystyried yn arwydd o'r bydysawd.

Felly, er gwaethaf y farn gyffredinol bod yr arwydd hwn yn fwy addas ar gyfer tatŵ dyn, gyda delwedd benodol mae'n eithaf addas i ferch.

Nifer y trawstiau

Yn y llun a'r brasluniau o'r tatŵ Kolovrat, fe welwch nifer wahanol o belydrau. Yn rhyfedd ddigon, mae'r ffactor hwn hefyd yn effeithio ar werth cyffredinol y tatŵ.

  1. 4 pelydr - tân nefol
  2. 6 pelydr - arwydd Perun
  3. 8 pelydr - pŵer yr haul, adfywiad y ffydd Slafaidd.

Gellir dod o hyd i'r Kolovrat wyth-pelydr amlaf ar arfbeisiau, baneri a baneri amrywiol, gan gynnwys edmygwyr modern o ddiwylliant hynafol.

Ble i lenwi?

Gellir ystyried y lleoedd mwyaf cyffredin ar gyfer tatŵ Kolovrat:

  1. Ysgwydd (rhan allanol)
  2. Y Frest
  3. Cefn (ardal rhwng llafnau ysgwydd)
  4. Braich

Llun o datŵ Kolovrat ar y corff

Llun o datŵ Kolovrat ar ei ben

Llun o datŵ Kolovrat wrth law

Llun o datŵ Kolovrat ar ei goes