» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ Kokopelli

Ystyr y tatŵ Kokopelli

Cynnwys:

Siawns eich bod wedi gweld delwedd dyn bach doniol gyda phrosesau annealladwy ar ei ben fwy nag unwaith, sy'n chwarae'r ffliwt. Mewn gwirionedd, delwedd o dduw hynafol yw hon, yr oedd yr Indiaid yn ei hystyried yn nawddsant newydd-anedig, yn ogystal â symbol o gynhaeaf cyfoethog a digonedd, duw egni rhywiol ac ymddangosiad bywyd newydd.

Gweddïon nhw ar y duw hwn nid yn unig i gofynnwch am ffrwythlondeb neu enedigaeth plentyn... Ymddiriedwyd breuddwydion a gobeithion cyfrinachol iddo heb ofn. Yn ôl chwedlau Indiaidd, roedd Kokopelli yn aml yn dod at bobl, wrth ymgymryd â ffurf ddynol. Nid oedd yn anodd darganfod am ei ddyfodiad: daeth â newid yn y tywydd gydag ef, newidiodd y gaeaf yn y gwanwyn, a'r haf yn yr hydref. Ni wnaeth Duw erioed wahanu â’i ffliwt - dyna pam ei fod hefyd yn cael ei ystyried yn nawddsant hwyl, gan roi llawenydd a chadarnhaol.

Bydd tatŵ Kokopelli yn rhoi i'w berchennog hwyl a direidi... Mae tatŵ o'r fath yn berffaith i berson nad yw'n estron i greadigrwydd: credir ei fod yn hoff iawn o artistiaid a cherddorion, dawnswyr, beirdd, awduron a dim ond pobl sy'n hoff o ddyfeisiau. Mae ystyr y tatŵ sy'n darlunio Kokopelli yn hynod gadarnhaol.

Heddiw gallwch weld fersiynau amrywiol o ddelwedd y duw hwn, ond mae ei ffliwt a'i wallt yn sticio allan i gyfeiriadau gwahanol yn aros yr un fath. Fel rheol darlunnir nesaf ato:

  • nodiadau;
  • blodau
  • arwyddion solar.

Mae'r teithiwr tragwyddol hwn wir yn dod â gwên hyd yn oed gyda'i ymddangosiad. Credir hefyd amdano direidi da, yr awydd i fynd yn groes i amrywiol ddeddfau ac agweddau a osodir gan gymdeithas, er nad ydynt yn achosi niwed i unrhyw un.

Os ydych chi'n teimlo weithiau nad oes gennych syched am fywyd ac optimistiaeth, yna tatŵ gyda delwedd y duw siriol hwn yw'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Mae hefyd yn cael ei garu gan y rhai na allant ddychmygu bywyd mewn un lle ac sy'n chwilio am ddinasoedd a gwledydd newydd yn gyson, gan ddarganfod y byd.

Mwy ar y pwnc:  Lluniau o datŵs "Diolch rieni am eich bywyd" yn Lladin

Ble i gymhwyso'r tatŵ?

Mewn gwirionedd, efallai mai Kokopelli yw un o'r ychydig ddelweddau hynny sy'n edrych yn wych ar unrhyw ran o'r corff. Nid oes ond angen i chi benderfynu ar faint y tatŵ yn y dyfodol. Mae'n well stwffio llun mawr ar y cefn neu'r bicep: dynion sy'n ffafrio'r opsiwn hwn yn fwyaf tebygol. Gall menywod osod ychydig o Kokopelli ar y llafn ysgwydd, arddwrn neu'r ffêr.

Llun o datŵ kokopelli ar y corff

Llun o datŵ kokopelli wrth law

Llun o datŵ kokopelli ar y goes

4.8/5 - (9 pleidlais)