» Ystyron tatŵ » Beth mae tatŵ migwrn pres yn ei olygu?

Beth mae tatŵ migwrn pres yn ei olygu?

Cynnwys:

Mae migwrn pres yn perthyn i'r categori arfau ymylon. Mae'n edrych fel plât o fetel gwydn, wedi'i gyfarparu â thyllau arbennig fel y gallwch chi basio'ch bysedd trwyddynt a dal yr arf yn eich llaw.

Mae hanes tatŵio migwrn pres yn dechrau gyda chyfran drwm o forwyr. Pobl a aeth ar fordeithiau hir at un pwrpas neu'r llall a ddechreuodd addurno eu cyrff gyda phatrwm o'r fath yn unig. Daeth yr anallu i ragweld ymddygiad y moroedd, sy'n cuddio perygl mawr, yn sail ar gyfer datblygu diwylliant lluniadau gwisgadwy.

I forwyr, mae migwrn pres bob amser yn perthyn i'r categori arfau "gonest", a oedd oherwydd y ffaith ei bod yn amhosibl iddynt daro person yn gyfrinachol, oherwydd, er enghraifft, gellir ei wneud gyda dagr.

Fodd bynnag, ers i ymladd teg golli ei boblogrwydd, dechreuwyd ystyried yr arf melee hwn fel arf scoundrel. Gellid ei dynnu allan o'r llawes yn annisgwyl i gyflawni'r ergyd olaf i wrthwynebydd heb arf. Oherwydd hyn, credir, os tynnir migwrn pres ar law rhywun, yna mae ganddo gymeriad aflonydd neu gynddeiriog hyd yn oed. Ystyrir bod rhywun o'r fath yn barod i ruthro i'r frwydr ar unrhyw eiliad, heb wastraffu munud hyd yn oed yn ceisio deall y sefyllfa.

Weithiau, mae'r math hwn o datŵ yn cael ei wneud gan y bobl hynny sy'n teimlo eu gwendid eu hunain. Mae edrych ar y math hwn o ddyluniad corff yn rhoi ymdeimlad o ymchwydd o gryfder a hunanhyder iddynt, fel petai'r ddelwedd hon o arf yn eu helpu i osgoi ymosodiad annisgwyl.

Ystyr tatŵ migwrn pres

 

Er gwaethaf y ffaith bod tatŵ artistig bellach yn hollbresennol, nid yw'r farn wedi dyddio eto bod y ddelwedd o migwrn pres ar y corff yn cael ei gwisgo gan y person sydd â chysylltiad â'r isfyd neu'n syml yn cynnal busnes ar linell gain â'r cyfreithiol .

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ gwiwer

Oherwydd ei darddiad a'i ymddangosiad, mae'r tatŵ hwn yn cael ei wneud amlaf ar gefn y llaw neu'r fraich. Ar y cyd â manylion eraill, gellir ei roi ar yr ysgwydd neu hyd yn oed ar y frest. Eithaf poblogaidd yw'r opsiwn pan fydd tatŵ wedi'i stwffio ar ffurf cyllell gyda handlen debyg i migwrn pres. Yn yr achos hwn, mae gwybodaeth y tatŵ yn newid rhywfaint, wrth i symbolaeth deheurwydd, pŵer, deuoliaeth a stamina gael ei ategu.

Mannau o dynnu tatŵ migwrn pres

Yn ogystal, mae migwrn pres yn aml yn cael eu stwffio a wedi'i gyfuno â'r benglog, neu fel ei bod yn ymddangos bod pob cylch o'r arf yn cael ei goroni â shardiau bach. Mewn sefyllfa o'r fath, mae symbolaeth anfarwoldeb, lwc, doethineb neu hyd yn oed teyrngarwch i'ch nod neu ideoleg yn cael ei ychwanegu at yr ystyr nodweddiadol, os oes llun ar yr ysgwydd.

Defnyddiwch yn bennaf steil hen ysgol, sy'n gysefin ar gyfer y llun hwn. Ar hyn o bryd, perfformiad migwrn pres mewn arddulliau fel gwaith du, dotwaith, ysgol newydd, realaeth, modern a minimaliaeth.

Gorau oll, mae tatŵ migwrn pres ar gefn yr arddwrn i ddynion, wedi'i wneud yn arddull hen foch bochau neu bochau bochau newydd ar yr ysgwydd, bob amser yn edrych.

Ond, wrth gwrs, mae'n amhosib barnu cymeriad person oherwydd y llun. Wedi'r cyfan, mae llawer yn ildio i duedd ffasiwn neu'n gwrando ar gyngor arferol y meistr. Yn ogystal, mae'r canfyddiad o'r llun yn wahanol i bob person. Bydd rhywun yn gwneud tatŵ migwrn pres gyda meddyliau a nodau penodol, a bydd rhywun ond yn cael ei arwain gan y ffaith iddo weld y llun hwn gan berson enwog neu eilun.

Llun o datŵ o gast ar ei ddwylo

Llun o datŵ migwrn pres ar y corff

4.5/5 - (4 pleidlais)