» Ystyron tatŵ » Casét tatŵ

Casét tatŵ

Cynnwys:

Nid yw cynnydd yn aros yn ei unfan, ac mae pethau sy'n gyfarwydd i ni yn dod yn ddarfodedig yn gyflym.

Er enghraifft, bydd tatŵ casét ar ôl ychydig ddegawdau yn dod yn batrwm gwreiddiol ac egsotig, os nad yw eisoes yn un. Mae hyn bron yn hen!

Weithiau rhoddir arysgrifau sy'n arwyddocaol i'r perchennog ger y ddelwedd. Yn aml dyma enwau grwpiau, enwau eich hoff berfformwyr.

Ystyr y casét tatŵ

Mae dau ddadgriptiad i ystyr y casét tatŵ. Mae'r cyntaf ohonynt yn ddarlun gan gariad cerddoriaeth, yn symbol cariad dyn at gerddoriaeth... Dienyddiad posib ar ffurf tâp casét sy'n ffurfio patrwm un gair cymhleth.

Rhoddir rhan o'r ymadrodd ar y casét ei hun. Tatŵ vintage yw'r ail, sy'n atgoffa rhywun o'r amser pan recordiwyd cerddoriaeth ar dâp. Casét tatŵ - delwedd bersonol ac agos atoch, tystiolaeth pwysigrwydd pwyntiau sy'n gysylltiedig â dyfeisiau sain.

Gall cariadon cerddoriaeth sydd â thatŵ o'r fath roi golwg unigryw iddo gyda chymorth paent arbennig sy'n tywynnu mewn golau uwchfioled. Mae patrwm o'r fath yn edrych yn anarferol ar ddisgos a chyngherddau.

Mae'n werth dweud bod tatŵs gyda delweddau o gasetiau yn eithaf prin ac yn dynodi connoisseurs cerddoriaeth brofiadol.

Tatŵ casét llun ar y corff

Llun o datŵ casét wrth law

Llun o datŵ casét ar ei ben

Llun o gasét tatŵ ar y goes