» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ caduceus

Ystyr y tatŵ caduceus

Cynnwys:

Yn yr hen amser, rhoddodd pob un arfau amrywiol yn nwylo'r duwiau a dyfarnu iddynt arwyddion a ddefnyddiwyd yn y broses o ddefodau ac addoliad. Dyluniwyd yr arwyddion i amddiffyn a chadw, yn ogystal â chynysgaeddu â nodweddion cymeriad amrywiol. Fe'u cymhwyswyd i gerrig, amulets, totemau, allorau, dillad ac, wrth gwrs, ar y croen.

Ystyr y tatŵ caduceus

Ar hyn o bryd, mae tatŵs yn cael eu defnyddio nid yn unig fel amulets, ond hefyd ar gyfer harddwch yn unig. Un o'r arwyddion hyn yw'r caduceus.

Mae gan Caduceus enwau eraill hefyd. Wedi'i gyfieithu o'r Roeg, mae'n golygu staff y negesydd. Roedd yn cael ei ystyried yn arwydd y duw Mercury (Hermes), yn cael ei ystyried yn nawddsant doethineb, a galwyd ef yn wialen y duwdod hon.

Yn allanol, mae'r tatŵ yn gyfuniad o ffyn, adenydd a nadroedd. Mae'r nadroedd yn cydblethu, gan symboleiddio'r undeb ym myd da a drwg, goleuni a thywyllwch, gwrywaidd a benywaidd a pholaredd eraill. Ar eu cydbwysedd y mae cytgord y bydysawd yn cael ei adeiladu. Mae'r ffon ei hun yn cario ystyr pŵer. Mae adenydd bach yn siarad am awyroldeb a'r gallu i groesi unrhyw ffiniau.

Pwy sy'n dewis tatŵ caduceus

Dewisir tatŵ caduceus drostynt eu hunain gan bobl sy'n ymdrechu am gytgord, cyd-ddealltwriaeth a chydbwysedd. Mae'r symbol yn gysylltiedig â negeswyr daioni a heddwch, gan gario doethineb a dirgelwch. Gellir gweld y ddelwedd ar demlau yn India, ar strwythurau pensaernïol hynafol yr Aifft a llawer o wledydd eraill. Weithiau dehonglir yr arwydd fel aileni.

Mae gan Caduceus sawl prif ystyr:

  • Symbol o gydbwysedd yn y byd, iachâd.
  • Ysbrydoliaeth a chyflymder.
  • Ymdrechu am gyfiawnder a gwirionedd.
  • Doethineb, cryfder, cymod.

Mae llun o datŵ caduceus yn dangos pa mor wahanol ac unigol y gall y ddelwedd hon fod. Mae'r tatŵ yn edrych yr un mor brydferth mewn dyluniad lliwgar a du a gwyn. Yn addas i'w ddefnyddio ar y croen i bobl o unrhyw oedran ac unrhyw ryw.

Llun o datŵ caduceus ar y corff

Llun o Daddy Caduceus ar ei ddwylo

Llun o datŵ caduceus ar y goes