» Ystyron tatŵ » Tatŵ blodau Jasmine

Tatŵ blodau Jasmine

Cynnwys:

Mae'n hawdd deall ystyr tatŵ sy'n darlunio jasmin heb gyfeiriad hanesyddol: mae'r blodyn hardd hwn yn gysylltiedig â benyweidd-dra a thynerwch i bawb, yn ddieithriad.

Ystyr y tatŵ jasmin

Mae'r tatŵ jasmin hefyd yn awgrymu dirgelwch ei feistres: y blodyn hwn yn cael ei ddatgelu gyda'r nos yn unig... Efallai mai dyna pam y dewisodd y Gorchmynion Cyfrinachol yn China hynafol jasmine fel eu symbol. Yn ogystal, fe'i hystyriwyd yn iachaol, gan roi iechyd a hirhoedledd.

Mewn Cristnogaeth, mae jasmine yn dynodi holl rinweddau menyw: purdeb, purdeb a gwyleidd-dra. Mae merched sy'n dewis blodyn jasmin fel tatŵ yn fwyaf tebygol yn meddu ar yr holl rinweddau hyn.

Yn Indonesia, mae'r blodyn hwn hefyd yn cael ei ystyried yn symbol o burdeb: rhaid iddo fod yn addurn i bob priodferch, gan siarad am ei gwyleidd-dra a'i phurdeb. Ni anwybyddwyd Jasmine ym Mhersia chwaith - yno, diolch i'w arogl rhyfeddol, fe'i hystyrir nid yn unig yn flodyn hardd, ond yn frenin yr holl flodau. Yno yr ymddangosodd yr enw benywaidd Yasmin, sy'n golygu "blodyn persawrus".

Gellir ystyried y tatŵ jasmin hefyd yn symbol o ddoethineb - gydag ef, yn ôl chwedlau Gwlad Groeg, y cafodd y blodyn hwn ei gynysgaeddu â menywod a oedd yn ei blethu yn blethi. Yn ogystal, diolch i'r stori Eidalaidd am arddwr a oedd yn torri trefn y dug ac, ar ôl torri blodau gwyn persawrus yng ngardd y meistr, fe'u cyflwynodd i'w annwyl, jasmine hefyd yn cael ei ystyried yn symbol o gariad... Mae'r ddelwedd o jasmine nid yn unig yn amddiffyn pobl gariadus rhag amryw adfydau, ond hefyd yn eu helpu i ymdopi â'r holl rwystrau sy'n sefyll yn ffordd hapusrwydd.

Lle ar gyfer tatŵ

Mae dyluniadau blodau'n gweithio'n dda ar gyfer unrhyw ran o'r corff, ond mae sawl maes sydd fwyaf addas ar gyfer tatŵ jasmin:

  • cefn (llafnau ysgwydd);
  • clavicle;
  • arddwrn;
  • ffêr.
Mwy ar y pwnc:  Tatŵ Kitsune

Hefyd, bydd blodyn jasmin cymesur yn edrych yn dda ar eich cefn isaf. Mae'n well gan rai merched weld breichled o flodau bach o amgylch y ffêr neu'r bicep.

Wrth ddewis lle ar gyfer tatŵ o'r fath, dylech symud ymlaen i'r graddau rydych chi'n barod i arddangos y llun i eraill. Mae'r asgwrn coler a'r arddyrnau yn aml yn agored ac yn amlwg ar unwaith. Gellir cuddio'r llun, wedi'i roi ar y cefn neu'r ffêr, yn hawdd o dan ddillad os oes angen. Mae hyn yn arbennig o bwysig i'r rheini sy'n gweithio yn asiantaethau'r llywodraeth, neu mewn cwmnïau nad yw eu cod gwisg yn cymeradwyo presenoldeb tat.

Llun o datŵ jasmine ar y corff

Llun o datŵ jasmine wrth law

4.5/5 - (10 pleidlais)