» Ystyron tatŵ » Tatŵ angor

Tatŵ angor

Cynnwys:

Hyd yn oed yn yr hen amser, roedd tatŵs ar gorff pobl yn gwasanaethu nid yn unig fel addurn, ond hefyd fel talismans, amulets a oedd i fod i helpu eu perchennog i ymdopi â'r anawsterau a'r caledi a oedd yn ei ddisgwyl ar lwybr bywyd.

Yn yr erthygl hon byddwn yn dysgu am un a symbolau o'r fath, yn datgelu ystyr y tatŵ angor ac yn darganfod yr agwedd tuag ato mewn diwylliant modern.

Ystyr yr angor mewn celf tatŵ fodern

Y dyddiau hyn, gellir dod o hyd i'r ddelwedd o angor nid yn unig mewn morwr cryf ac anobeithiol, wedi'i grwydro mewn crwydro ac anturiaethau, fel y digwyddodd o'r blaen. Nawr mae'r symbol hwn yn gyffredin ymysg dynion a menywod. Mae gwrywod yn aml yn dewis brasluniau mwy unedig, yn aml yn unlliw.

Gall merched, gan ddefnyddio eu holl greadigrwydd, roi blaenoriaeth i ddarlun bachog, disglair ac effeithiol, felly gall ystyr tatŵ angor i ferched fod yn amrywiol iawn.

Mae ar sut mae'r gwaith yn cael ei wneud, pa liwiau a lluniadau cysylltiedig sy'n cael eu defnyddio yn y plot, sy'n aml yn dibynnu ar ystyr y tatŵ ar ffurf angor. Gadewch i ni ddarganfod mwy am hyn.

  • Teyrngarwch, ymroddiad, dibynadwyedd... Yn gyntaf oll, mae delwedd yr angor yn golygu nad yw ei berchennog yn debygol o fod yn dueddol o frad a thwyll, gellir ymddiried ynddo heb ofni canlyniadau trist.
  • I ferched, bydd tatŵ angor ar y fraich yn dod yn symbol pwyll, amynedd a thawelwch a bydd yn gallu amddiffyn rhag gweithredoedd brech a phenderfyniadau brech.
  • Mae rhai merched yn dewis llun bach o angor o amgylch eu gwddf drostynt eu hunain, sy'n symbol o obaith a ffydd mewn goleuni a da.
  • Yn y llun ar eich bys neu arddwrn angor bach, yn fwyaf tebygol, yn nodi bod rhywun o'ch blaen rywsut yn gysylltiedig â'r môr neu adeiladu llongau, sy'n parchu ei broffesiwn, ond sy'n dal i fod eisiau dychwelyd i'r tŷ lle mae rhywun yn ei garu a'i ddisgwyl.
  • Ystyr tatŵ angor gyda rhosod yw anrhydedd ac aberth yn enw cariad. Mae gan blot o'r fath egni arbennig, oherwydd mae rhosod, sy'n gweithredu fel cefndir i angor, yn aml yn cael eu hystyried nid yn unig yn arwydd o gnawdolrwydd ac angerdd, ond hefyd yn symbol o waed y mae person yn barod i'w sied ar gyfer y lles. o bobl yn agos ac yn annwyl i'w galon.
  • Yn y cyfansoddiad gyda'r ddelwedd o neidr, mae tatŵ angor y ferch yn golygu, yn rhyfedd ddigon, heddwch, diogelwch, ffrwythlondeb a bywiogrwydd yr haul... Nid yw'r symbolaeth hon yn dod cymaint o'r swyddogaethau ag o ffurf dyfais y llong hon.

O'r holl uchod, gallwn ddod i'r casgliad bod ystyr tatŵ angor yn amlochrog iawn. Ond gan ddewis braslun yr ydych yn ei hoffi, hyd yn oed os penderfynwch stwffio angor ar eich wyneb, dim ond yr hawl sydd gennych i benderfynu beth fydd y lluniad hwn yn ei olygu a pha rôl y bydd yn ei chwarae yn eich bywyd.

Lleiniau ac atebion arddull

Angor gyda blodau wedi'u gwneud mewn arddull dyfrlliw... Mae tatŵ o'r fath yn berffaith i ferch, a gellir ei leoli ar bron unrhyw ran o'r corff.

Bydd cyfuchliniau ysgafn, bron yn ganfyddadwy, trawsnewidiadau lliw llyfn a hanner cerrig yn caniatáu ichi gyfleu holl dynerwch a rhamant natur girlish, heb fynd yn groes i gyfanrwydd y plot, a bydd strociau diofal a sblasiadau llachar anhrefnus yn creu'r argraff bod y llun yn wir. paentio gyda dyfrlliwiau.

Gwerthfawrogir y cyfeiriad hwn yn union oherwydd rhamant ddeniadol, awyroldeb a disgleirdeb y gweithiau a grëwyd gan y meistr. Bydd artist tatŵs proffesiynol sy'n gweithio yn yr arddull hon yn gallu darlunio darlun unigryw ar y croen, a fydd yn swyno pawb o gwmpas am amser hir iawn ac, wrth gwrs, yn swyno'i berchennog.

Mae plot gwrywaidd eithaf poblogaidd yn angor a llyw yn arddull ysgol newydd, sydd fel arfer yn rhan o'r cyfansoddiad ar y goes neu'n cael ei darlunio ar y llo. Mae tatŵ o'r fath yn tystio i rinweddau arweinyddiaeth diamheuol ei gludwr, ei fod yn dewis llwybr ei fywyd ei hun, yn barod am unrhyw newidiadau a'i fod bob amser yn gyfrifol am ei benderfyniadau, hyd yn oed os bydd yn rhaid iddo fynd i'r gwaelod gyda'i long.

Mae ysgol newydd, diolch i'w chyfuchliniau miniog, clir a'i lliwiau dirlawn, llachar iawn sy'n aml yn cyferbynnu â'i gilydd, yn gwneud y lluniad yn fwy swmpus, gwahaniaethol hyd yn oed o bell, sydd unwaith eto'n caniatáu i bawb arddangos i bawb o amgylch rhinweddau person i y mae am dynnu sylw gyda thatŵ.

Llun o datŵ angor ar y corff

Llun o datŵ angor wrth law

Llun o datŵ angor ar ei goes