» Ystyron tatŵ » Tatŵ Iris

Tatŵ Iris

Cynnwys:

Ers yr hen amser, mae dynoliaeth wedi bod yn addurno ei gorff gydag amrywiol luniau. Yn flaenorol, roedd iddynt ystyr gysegredig. Fe'u gwnaed i ddenu pob lwc a dychryn ysbrydion drwg.

Y dyddiau hyn, mae tatŵs yn cael eu defnyddio amlaf o safbwynt esthetig. Ond o hyd, cyn i chi wneud tatŵ, dylech ddarganfod am ei ystyr. Er enghraifft, mae gan ystyr y tatŵ iris gynnwys semantig cyfoethog.

Ystyr y tatŵ iris

Mae yna chwedl yn ôl y blodyn hwn oedd y cyntaf i flodeuo ar ôl creu'r byd. Gorchfygodd gyda'i harddwch nid yn unig anifeiliaid ac adar, ond gwynt a dŵr hefyd.

Ymgasglon nhw i edrych ar y planhigyn hardd, a phan oedd yr iris yn blodeuo a'r hadau'n ymddangos, roedd y gwynt a'r dŵr yn eu cludo ledled y ddaear. Os ydych chi eisiau edrych yr un mor ddisglair, dylech chi roi sylw i'r tatŵ iris.

Ym mytholeg Gwlad Groeg, roedd y planhigyn hwn yn gysylltiedig â benywaidd a duwies Irida... Roedd hi'n ganllaw i eneidiau benywaidd i'r isfyd. Gallai basio o ochr y tywyllwch i bobl ar ffurf enfys, roedd hi'n cael ei hystyried yn negesydd dwyfol. Felly mae Iris wrth gyfieithu yn golygu: "enfys".

Yn ôl Cristnogion, mae iris yn symbol o burdeb. Yn ôl y chwedl hynafol, fe gyflwynodd yr archangel Gabriel i'r Forwyn Fair. Yn Lloegr, mae iris yn ymgorfforiad o urddas.

Fe'i gosodwyd mewn sêl bersonol, ac yn Ffrainc mae'n hollol rhan o wasg y wladwriaeth. Ystyr traddodiadol y tatŵ iris: doethineb, dewrder a ffydd.

Mae'n werth ystyried hefyd y gall symbolaeth y blodyn hwn newid yn dibynnu ar y lliw:

  • iris wen - arwydd o gof,
  • porffor - ysbrydolrwydd,
  • glas - tragwyddoldeb,
  • coch - cariad ac angerdd.

Lleoedd o iris tatŵ

Yn fwyaf aml, rhoddir tatŵ yr iris ar fenywod. Ar groen girlish hardd, mae'n edrych yn osgeiddig a chain. Yn ffitio bron yn unrhyw le ar y corff. Oherwydd y maint, gall y tatŵ fod ar yr ysgwydd, yn ôl, yn is yn ôl, yn yr arddwrn.

Llun o datŵ iris ar ei ddwylo

Llun o datŵ iris ar y corff

Llun o datŵ iris ar ei draed