» Ystyron tatŵ » Tatŵ Iesu Grist

Tatŵ Iesu Grist

Cynnwys:

Ymddangosodd y traddodiad o addurno'ch corff gyda lluniadau diolch i deithiau James Cook i lannau Polynesia. Dechreuodd aelodau o'i dîm ymddiddori yn nhraddodiad anarferol aborigines lleol i gymhwyso delweddau i'r corff.

Daeth llawer ohonynt â samplau o'r tatŵs cyntaf i Ewrop. Y morwyr a ddaeth yn un o edmygwyr cyntaf y grefft o datŵio. Yn aml, gellir dod o hyd i ddelweddau o natur grefyddol ar eu cyrff. Er enghraifft, roedd tatŵ Iesu Grist i fod i hwyluso cosb gorfforol i'r gwisgwr.

Ers y XNUMXfed ganrif, roedd cymaint o alw amdano nes iddo gael ei wahardd mewn rhai gwledydd.

Mae ystyr fodern tatŵ Iesu Grist wedi'i newid yn syml:

  • Yn gyntaf, mae ei berchennog yn Gristion neu'n gredwr.
  • Yn ail, mae ganddo awydd i helpu ei gymydog.
  • Yn drydydd, mae'n tystio i wireddu bywyd pechadurus yn y gorffennol.

Gwerth troseddol

Byddai tatŵ Iesu Grist yn aml yn cael ei roi ar gorff troseddwyr. Ar eu cyfer, roedd y ddelwedd hon yn gweithredu fel talisman. Roedd pennaeth Iesu Grist, sydd wedi'i leoli ar y frest neu'r ysgwyddau, yn golygu anufudd-dod i'r awdurdodau, yn benodol, y Sofietiaid.

Roedd y croeshoeliad yn symbol yr anallu i fradychu a meddyliau pur... Fe'i gwnaed yn bennaf ar y frest.

Ystyr tatŵ Iesu Grist, wedi'i leoli ar y cefn: edifeirwch i anwyliaid, yn ogystal â Ffydd, Gobaith a Chariad. Gallai delwedd Mab Duw nodi'r rheswm dros y carchar. Er enghraifft, pen mewn coron o ddrain - cael record droseddol am hwliganiaeth.

Mae'r isfyd modern wedi colli ei chwant am datŵs gydag ystyron dwfn ac fe'u cymhwysir oherwydd eu hatyniad.

Tatŵ Iesu Grist Ar y Corff

Llun o Dad Iesu Grist ar ei ddwylo