» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ ci Husky

Ystyr y tatŵ ci Husky

Cynnwys:

Mae tatŵ ci husky ar yr ysgwydd neu ar y goes yn symbol o deyrngarwch, dewrder, dewrder, didwylledd. Roedd llawer o bobl o'r farn bod yr anifeiliaid hyn yn gymdeithion ffyddlon gyda dyn. Credai'r hen Slafiaid fod gan y ci rodd goruwchnaturiol o ragweld y dyfodol. Dyna pam mae tatŵs o'r fath wedi cael eu hystyried yn talisman ers amser maith sy'n amddiffyn person rhag ysbrydion drwg.

Mae'r brîd husky yn byw mewn amodau garw. it brîd gwydn a chryf... Nid yw hi byth yn rhoi’r gorau iddi, mae dyhead yn ei gwaed. Ar ben hynny, mae cŵn y brîd hwn yn cael eu gwahaniaethu gan eu ffraethineb cyflym a'u cymeriad unigol. Nid oes gan bobl y rhinweddau hyn, felly maen nhw'n gwneud tatŵs gyda delwedd anifail mor rhyfeddol.

Beth mae tatŵ husky yn ei olygu?

Gwneir tatŵs Husky gan bobl sy'n hoffi'r brîd hwn yn bennaf. Mae Husky yn cwympo mewn cariad â bron pawb gyda'i lygaid awyr las. Maen nhw'n byw yng ngwledydd y gogledd, felly nid yw'n syndod bod ein tatŵ husky yn cael ei wneud gan y bobl hynny sydd rywsut yn gysylltiedig â Siberia.

Mae'r tatŵ husky yn adlewyrchu'r rhinweddau sydd gan y ci hwn - symud ymlaen, dygnwch, syched am antur. Mae edrychiad ystyrlon yn gwneud ichi ryfeddu, efallai ei bod hi'n deall popeth mewn gwirionedd? Mae rhywbeth dirgel, cyfriniol yn y llygaid hyn nad yw'n gadael llonydd inni.

Ystyr arall o datŵ husky yw cof am ffrind pedair coes... Mae perchnogion sentimental yn gwneud tatŵ gyda phortread o'u hoff anifail.

Ar ba ran o'r corff y mae tat?

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae pobl yn cael tatŵ ar ffurf portread o husky ar yr ysgwydd, y glun neu ar gyhyr y llo. Lle mae mwy o le gwaith ar gyfer y llun yn y dyfodol. Gall arddulliau fod yn wahanol, o realaeth - arddull, gyda chywirdeb ffotograffig y ddelwedd, i Old Shool - tatŵ clasurol.

Mwy ar y pwnc:  Arysgrifau tatŵ mewn Eidaleg gyda chyfieithiad

Llun o datŵ husky ar y corff

Llun o datŵ husky ar ei ddwylo

Llun o datŵ husky ar y goes

4.3/5 - (3 pleidlais)