» Ystyron tatŵ » Tatŵ Cheetah

Tatŵ Cheetah

Cynnwys:

Yr anifail cyflymaf ar y blaned yw'r cheetah. Nid yw fel cathod mawr eraill. Gwnaeth musculature datblygedig, diffyg dyddodion braster, pwysau cymharol isel ac eiddo aerodynamig da yr anifail yn unigryw.

Ar yr olwg gyntaf, mae'r ysglyfaethwr yn edrych yn fregus ac yn analluog i ymosod ar anifeiliaid mawr, ond cyn gynted ag y bydd ysglyfaeth yn ymddangos yn y maes golygfa, chwalir yr argraff gyntaf.

Mae hwn yn wrthwynebydd peryglus iawn, gan ei fod nid yn unig yn gallu datblygu cyflymder syfrdanol, ond hefyd yn cuddliwio ei hun yn glyfar, yn aros am y dioddefwr. Mae cheetahs yn helwyr heb eu hail, felly yn ôl yn y 10fed ganrif fe'u defnyddiwyd i hela ceirw braenar ac antelopau.

Ystyr y tatŵ cheetah

Mae ystyr dwfn i ddefnyddio cheetah mewn tatŵ. Yn draddodiadol, mae'r anifail yn symbol o gyflymder, ymdrechu i gyflawni nodau, rhyw fath o ymddygiad ymosodol, mawredd. Yn ôl connoisseurs o'r grefft o datŵs, mae ystyr tatŵ cheetah yn dibynnu ar sut mae'r anifail yn cael ei ddarlunio. Mae'r grin anifail yn y tatŵ yn symbol o ymddygiad ymosodol a chreulondeb perchennog delwedd o'r fath.

Mae anifail mewn naid yn symbol o'r awydd i gyflawni'r nodau penodol, gweithgaredd, ymroddiad. Mae ysglyfaethwyr y teulu feline yn cael eu gwahaniaethu gan fawredd. Mae'r nodweddion hyn yn cario drosodd i berchennog y tatŵ. Mae delwedd anifail ar goeden neu sleifio yn symbol gosgeiddrwydd, main, ystwythder.

Mannau o dynnu tatŵ cheetah

Mae'r tatŵ ysglyfaethwr yn eithaf poblogaidd ymhlith merched. Mae'n adlewyrchu gras benywaidd, cyflymder wrth wneud penderfyniadau, doethineb. Fel arfer, defnyddir asgwrn y coler, yr abdomen, y fraich neu'r glun ar gyfer tatŵ o'r fath.

Llun o datŵ cheetah ar y corff

Llun o datŵ cheetah ar ei ddwylo

Llun o datŵ cheetah ar ei goes

4.7/5 - (7 pleidlais)