» Ystyron tatŵ » Tatŵ Geisha

Tatŵ Geisha

Cynnwys:

Mae tatŵ Geisha wedi'i wreiddio yn niwylliant Japan - gwlad sy'n cuddio mil o chwedlau wedi'u cuddio o dan ddrysfa dirgelwch ac athroniaeth hynafol. Mae delweddau diymhongar o’r fath, fel rheol, yn cael eu dwyn i berffeithrwydd, fel popeth y mae trigolion gwlad yr Haul Rising yn ei gyffwrdd.

Heb os, erbyn hyn mae rhai o ystyron y tatŵ ar goll yn anadferadwy. Ac mae'r delweddau'n cael eu defnyddio oherwydd eu hatyniad, peidio â rhoi sylw i'r ystyr, neu trwy ddyfeisio eu hystyr eu hunain.

Tatŵs hynafol

Mae'r mwyafrif yn credu bod gan datŵ geisha yr un ystyr ag mewn bywyd. Mae merched o'r fath, sy'n barod i gynnal sgwrs fach, yn diddanu gyda stori neu gân ddiddorol.

Ond yn Japan, mae agwedd wahanol tuag at luniadau sy'n berthnasol i'r corff. Oherwydd y gwaharddiad ar noethni, paentiodd geisha luniadau yn darlunio chwedlau neu ddigwyddiadau hanesyddol ar eu cyrff. Dim ond y cledrau, y traed, y gwddf a'r wyneb a arhosodd yn lân. Corff wedi'i orchuddio â lluniadau yn debyg i ffabrig ac yn creu'r rhith o ddillad.

Yn ôl y traddodiad, roedd gan geisha berthynas agos â dim ond un dyn. Dros amser, daethant yn ddigon agos. Weithiau, byddent yn defnyddio'r un lluniadau i'r corff, gan ddangos eu teimladau.

Tatŵs modern

Yn ein hamser ni, i'r gwrthwyneb, mae gwaharddiad ar dynnu lluniadau ar y corff. Mae cynrychiolwyr modern y proffesiwn yn penderfynu ei dorri, gan ddefnyddio technoleg arbennig o datŵio anweledig. Maent yn cymhwyso, wrth gwrs, ddelweddau o geisha.

Roedd y dechneg o datŵio yn ymddangosiad cyfeiriad arbennig yn y grefft o luniadau ar y corff. Y dyddiau hyn, mae menywod a dynion yn dewis tatŵ o'r fath. Ar gyfer y rhyw deg, mae braslun o datŵ geisha yn symbol o fenyweidd-dra, caredigrwydd, i ddynion - cariad at harddwch. Mae menywod yn dewis delweddau oherwydd eu disgleirdeb a'u disgleirdeb. Mae'r rhan fwyaf o'r tat yn cael eu gwneud mewn lliw.

Mae tatŵ o'r fath yn addas ar gyfer pobl greadigol, oherwydd mae geisha wrth gyfieithu yn cynrychioli celf. Mae ystyr tatŵ geisha hefyd wrth geisio cyflawni dymuniadau mwyaf mewnol.

Gwneir y tatŵ ar wahanol rannau o'r corff:

  • Merched - ar eu cefnau neu eu breichiau. Mae'r tatŵ yn edrych yn ysblennydd ar y goes isaf.
  • Gellir darlunio dynion fel geisha ar eu brest.

Mae ystyr ehangach y tatŵ geisha yn cyfuno cyflwyniad benywaidd a dewrder. Dirgelwch, ataliaeth, addysg - mae'r plot hwn yn personoli rhinweddau benywaidd pwysig.

Llun o datŵ geisha ar y corff

Llun o datŵ geisha ar y fraich

Llun o datŵ geisha ar y goes