» Ystyron tatŵ » Lluniau o datŵs Freddy Krueger

Lluniau o datŵs Freddy Krueger

Cynnwys:

Cododd y tatŵ hwn ar ôl rhyddhau'r ffilm o'r un enw ddiwedd y nawdegau.

Dechreuodd llawer o gefnogwyr, y gwnaeth y ffilm argraff arnyn nhw, wneud brasluniau amrywiol o Freddy Krueger.

Ystyr tatŵ Freddy Krueger

Mae lluniad o'r fath yn golygu di-ofn ei berchennog, gwrywdod, y gallu i edrych eich ofnau yn y llygad a pheidio â bod ofn. Nid oedd ots am faint a lleoliad, gan fod yr ystyr yn cael ei gadw'n gyson.

Yn fwyaf aml, mae Freddy Krueger yn cael ei bortreadu fel dynion, a phob blwyddyn nid yw'r awydd hwn yn diflannu oherwydd ei unigrywiaeth.

Llun o datŵ Freddy Krueger ar y corff

Llun o datŵ Freddy Krueger wrth law