» Ystyron tatŵ » Ffortiwn Tatŵ

Ffortiwn Tatŵ

Cynnwys:

Roedd pobl bob amser yn credu mewn lwc dda ac yn ceisio ei alw ymlaen i'w cymorth. Hyd yn oed mewn creadigrwydd mae yna “aderyn hapusrwydd”. Mae yna nifer o ffyrdd - defnyddio amulets, anifeiliaid, adar. Un o'r opsiynau yw tatŵ o ffortiwn ar y corff, a fydd yn anwahanadwy oddi wrth y perchennog ac yn gwneud ei fywyd yn llwyddiannus. O safbwynt seicolegwyr, bydd hyn yn dod â ffydd i berson ynddo'i hun a bydd o gymorth mawr ym mhob ymdrech. Enw duwies lwc oedd ffortiwn ac fe’i portreadwyd mewn mytholeg gyda mwgwd. Dyma le mae'r aphorism yn dod: "Nid yw'r sawl nad yw'n mentro yn yfed siampên." Oherwydd yr anallu i weld, efallai na fydd hi'n sylwi ar bobl yn ei galw am help.

Opsiynau tatŵs ffortiwn

Mae ystyr tatŵ ffortiwn yr un peth - mae'n galw pob lwc mewn bywyd, yn helpu ym mhob mater. Mae gwahanol ddiwylliannau wedi defnyddio amryw o ffyrdd i ddarlunio tatŵs pob lwc.

  • Defnyddiodd y Celt y meillion pedair deilen, sy'n anghyffredin iawn ei natur.
  • Yn Tsieina, mae pobl yn credu mewn nifer lwcus.
  • Mae Ewropeaid yn defnyddio pedol fel symbol. Credir, os byddwch chi'n ei hongian dros y drws, y bydd nid yn unig yn dod â lwc dda, ond hefyd yn amddiffyn.
  • Defnyddir hieroglyffau yn aml i symboleiddio'r gair "hapusrwydd", "lwc" neu arysgrifau Lladin. Dylech fod yn ofalus gyda hieroglyffau ac ymgynghori ag arbenigwyr, oherwydd gall unrhyw doriad anghywir newid yr ystyr yn radical.
  • Mae'r olwyn ffortiwn fel tatŵ wedi'i chynllunio nid yn unig i ddod â lwc dda, ond mae hefyd yn symbol o anwiredd tynged.
  • Mae dis a chardiau hefyd yn gysylltiedig â lwc.
  • Mae'n well gan rai pobl symud ymlaen o'r gwrthwyneb a defnyddio symbolau sydd ag ystyr negyddol fel tatŵ ffortiwn.

Mae lluniau o datŵau ffortiwn yn dangos pa mor amrywiol y gallant fod mewn siâp, maint, lleoliad a lliw. Fe'u defnyddir gan gynrychiolwyr o unrhyw ryw ac oedran. Pa bynnag opsiwn y mae person yn ei ddewis, bydd popeth yn dibynnu ar ei gred yng ngrym tatŵ a'i ddylanwad ar dynged.

Mwy ar y pwnc:  Beth mae tatŵ cloc yn ei olygu?

Llun o datŵ ffortiwn ar y corff

Llun o datŵ ffortiwn ar ei ddwylo

Llun o datŵ ffortiwn ar y goes

4.4/5 - (7 pleidlais)