» Ystyron tatŵ » Ystyr tatŵ adar y ffenics

Ystyr tatŵ adar y ffenics

Cynnwys:

Heddiw, mae bron pawb yn gwybod am aderyn sydd â phwerau hudol. Rydym bob amser yn dod o hyd i gyfeiriadau at ffenics mewn ffilmiau, llyfrau, cerddoriaeth a chomics.

Fodd bynnag, nid oes llawer yn ymwybodol na ddyfeisiwyd y ddelwedd hon gan awdur y llyfr Harry Potter, ond mae ganddo wreiddiau llawer mwy hynafol. Gadewch i ni geisio deall gwahanol ystyron y tatŵ ffenics, gweld ein detholiad o luniau a brasluniau ar y pwnc hwn.

I ddechrau, dechreuodd delwedd y ffenics ffurfio yn yr hen Aifft. Yn dilyn hynny, mae disgrifiadau o'r aderyn hudolus wedi dod i lawr atom ar ffurf chwedlau ac epigau.

Credir am Phoenixes hirhoedledd anhygoel a'r gallu i aileni... Mae bywyd yr aderyn hwn yn para tua 500 mlynedd, ac ar ôl hynny mae'n llosgi allan ac yn dod allan o'r lludw eto. Ond mae'n debyg eich bod chi'n gwybod y stori hon. Gyda llaw, ysgrifennwch y sylwadauo'r lle y clywsant gyntaf am alluoedd yr aderyn gwyrthiol.

Ystyr y tatŵ ffenics

Mae ystyr tatŵ y ffenics yn uniongyrchol gysylltiedig â'r holl syniadau poblogaidd amdano. Yn gyntaf oll, ydyw symbol y greadigaeth, hirhoedledd... Mae llawer o bobl eisiau pwysleisio'r gallu i gael eu haileni mewn tatŵ.

Mae llosgi a chodi’r ffenics o’r lludw yn symbol o’r enaid tragwyddol, anfarwol. Yn ogystal, mae tân bron bob amser yn bresennol yn y tatŵ ffenics. Mae'r briodoledd hon yn symbol o buro, mae tân yn dileu popeth diangen, negyddol, yr hyn sydd angen ei adael yn y gorffennol.

Mewn gwareiddiad dwyreiniol, mae ffenics yn cael eu trin yn yr un ffordd fwy neu lai â dreigiau. Mae'r creaduriaid hynafol hyn yn hynod barchus a bydd tatŵ ffenics neu ddraig yn cynrychioli rhinwedd.

Pwy bynnag yw perchennog neu berchennog tatŵ ffenics ar fraich neu goes, gydag ymddangosiad tatŵ, mae ei fywyd bron yn sicr o gaffael lliwiau newydd. Dyma linell stori hynod egnïol a lliwgar a fydd yn ysbrydoli symudiad a chyflawniadau newydd. Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer delwedd aderyn cyfriniol. Rhai ohonynt na allaf eu cymeradwyo, maent yn rhy debyg paun neu ddraig.

Safleoedd tatŵs Phoenix

Yn fy marn i, mae'r ffenics yn ddarlun byw, unigryw iawn a ddylai gyfareddu ac adrodd stori gyfan.

Felly, byddwn yn argymell gwneud tatŵ cyfeintiol aderyn ffenics ar ran fawr o'r corff - yn ôl, o flaen y torso neu'r glun.

Mewn dehongliadau Asiaidd, gall yr adenydd fod o wahanol liwiau: melyn, coch, gwyrdd, gwyn neu ddu, ond yn y gynrychiolaeth draddodiadol mae'r ffenics yn cael ei ddarlunio mewn lliwiau tanbaid gydag adenydd yn llydan agored.

Llun o datŵ ffenics ar y corff

Llun o datŵ ffenics ar ei ddwylo