» Ystyron tatŵ » Tatŵ twr Eiffel

Tatŵ twr Eiffel

Cynnwys:

Tŵr Eiffel yw'r tirnod cyntaf sy'n dod i'r meddwl pan soniwch am Paris. Mae'r heneb bensaernïol yn cario rhamant, serenity, cariad, breuddwydioldeb. Bydd unrhyw un sydd wedi bod i Baris unwaith eisiau dychwelyd yno dro ar ôl tro.

Mae tatŵ Tŵr Eiffel yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n gallu gweld holl hyfrydwch y byd o'u cwmpas a thynnu ysbrydoliaeth o'r hyn maen nhw'n ei weld. Mae'r rhain, yn gyntaf oll, yn unigolion creadigol agored sy'n gwybod sut i roi eu teimladau, eu hemosiynau a'u profiadau i ffwrdd heb olrhain.

Ystyr tatŵ y twr eiffel

Mae tatŵ yn symbol rhyddid, creadigrwydd, soffistigedigrwydd a soffistigedigrwydd... Merched sy'n fwy breuddwydiol a rhamantus na dynion sy'n ei dewis yn bennaf. Mae tatŵ gyda thŵr eiffel yn tystio i fregusrwydd y perchennog, ymdeimlad o harddwch wedi'i fireinio, awydd i brofi gwir gariad. Yn aml iawn, mae tatŵ gyda thwr yn cael ei wneud i gofio'r daith ar nosweithiau oer hir.

Gwneir y braslun yn bennaf mewn du, defnyddir lliwiau llachar yn llawer llai aml. Dangosir bod y twr yn sefyll ar ei ben ei hun a chydag elfennau ychwanegol. Gall fod yn rhan o'r ddinas, tân gwyllt, pob math o arysgrifau.

Llun o datŵ twr eiffel ar ei ben

Llun o datŵ twr eiffel ar y corff

Llun o datŵ twr eiffel wrth law

Llun o datŵ twr eiffel ar ei goes