» Ystyron tatŵ » Ystyr tatŵ zen

Ystyr tatŵ zen

Cynnwys:

Mae symbol Zen yn gysylltiedig â Bwdhaeth Zen a chaligraffeg Japan. Mae'n golygu'r foment pan fydd y meddwl yn cael ei ryddhau'n llwyr rhag meddyliau a syniadau, gan ganiatáu i wir hanfod person greu.

Mae'r ddelwedd hon yn un o'r ychydig y mae hanes wedi'i chofnodi. Ym 1707, gwelodd mynach Hakuin sgil caligraffydd y pentref Zen, a'i syfrdanodd i'r pwynt iddo losgi ei frwsys, gan gredu bod ei baentiad yn hanfod mewnol nad oedd yn adlewyrchu.

Ystyrir y patrwm Zen mwyaf deniadol ymhlith meistri enso (cylch zen). Mae'n symbol o uniondeb, cyflawnder, natur gylchol bod. Mae'n gynrychiolaeth graffig o gynnwys Sutra'r Galon.

Gall delwedd gwisgadwy o'r fath fod ar ffurf cylch caeedig neu agored. Yn yr achos cyntaf, mae'r cylch yn symbol o aileni karmig parhaus, ac mae'r gofod ynddo yn arwydd o ryddhad a goleuedigaeth. Mae'r ail opsiwn yn nodi rhywbeth gwynnach, mawreddog, anwahanadwy o'r byd y tu allan.
Mae delwedd o'r fath ar y corff yn symbol:

  • goleuedigaeth;
  • nerth;
  • ceinder;
  • y bydysawd;
  • gwacter.

Mae menywod a dynion yn addurno'r corff gyda thatŵ o'r fath. Yn fwyaf aml yn cael ei gymhwyso i'r cefn, ochr, ysgwydd, braich, brest.

Tatŵ llun zen ar y corff

Llun o Daddy Zen ar ei ddwylo