» Ystyron tatŵ » Lluniau o datŵ dwy streipen ar y fraich

Lluniau o datŵ dwy streipen ar y fraich

Mae tatŵ ar ffurf dwy streip ar y fraich, sy'n ffurfio cylchyn, yn edrych yn syml iawn ar yr olwg gyntaf.

Fodd bynnag, mae'r llinellau hyn yn golygu sefydlogrwydd, anfeidredd, symlrwydd ac eglurder. Mae hwn yn fath o datŵ ar gyfer y bobl hynny nad ydyn nhw eisiau stwffio rhywbeth cymhleth iddyn nhw eu hunain, ond sy'n gosod rhyw fath o ystyr benodol yn y ddwy streipen arferol.

Mae hefyd yn digwydd nad oes gan y tatŵ hwn unrhyw ystyr, ond ei fod wedi'i stwffio ar y fraich i'w addurno neu i guddio craith.

Gwneir y llun mwyaf poblogaidd mewn du.

Bydd cylchyn o'r fath yn gweddu i fenyw a dyn. Mae'r tatŵ yn edrych yn gyntefig, ond ar yr un pryd yn cain iawn.

Llun o datŵ dwy streipen wrth law