» Ystyron tatŵ » Tatŵ coeden afal sy'n blodeuo

Tatŵ coeden afal sy'n blodeuo

Cynnwys:

Am amser hir, mae coeden mor ymddangosiadol gyffredin fel coeden afal wedi cael ei hystyried yn ddelwedd ddigon cryf sy'n helpu i ddatblygu a chryfhau galluoedd hudol.

Ystyr tatŵ coeden afal sy'n blodeuo

Hefyd, mae blodau'r afal yn cael ei ystyried yn symbol o ieuenctid, harddwch benywaidd a phurdeb meddyliau.

Yn epigau Rwseg, y goeden afal yw'r union goeden yr adeiladodd yr aderyn tân ei nyth arni. Ac mae'r ddelwedd o gangen afal yn symbol o'r dduwies Roegaidd Nemesis, y talodd hi am fynd i mewn i Elysium.
Yn y diwylliant Slafaidd, roedd pwys mawr ar y gangen afal flodeuog mewn seremonïau priodas, a oedd wedi'i blethu i dorch y briodferch.
Yn Tsieina, ystyrir bod blodyn y goeden afal yn symbol o heddwch.

Lleoedd tatŵ coeden afal sy'n blodeuo

Bydd cangen afal blodeuol anarferol o soffistigedig yn edrych ar asgwrn y coler benywaidd, gan bwysleisio ceinder a breuder y perchennog.
Mae'r dorch blodau blodeuog afal yn edrych yn wych ar ffêr neu fraich merch.

Delwedd cangen afal addas ar gyfer merched bregus tal gyda gwallt hir, gwallt teg neu blondes yn dueddol o ffug.
Dylai menywod gwallt brown, brunettes, yn ogystal â pherchnogion ffurfiau curvaceous roi sylw i le tatŵio ar wyneb cyfan yr ochr dde (o'r gesail i'r glun). Yn yr achos hwn, ni ddylech dynnu cangen o goeden afal mwyach, ond coeden flodeuol yn ei chyfanrwydd.

Ni ddewiswyd ochr dde'r llun ar hap. Ar y dde mae'r galon, ac yn wahanol i'r gangen afal, sy'n symbol o ieuenctid a phurdeb, mae'r goeden gyfan yn golygu mamolaeth, ffrwythlondeb, cysondeb. Wel, ble arall y gallai fod, os nad wrth ei galon?

Yn seiliedig ar yr uchod, gallwn ddod i'r casgliad bod y ddelwedd o goeden afal yn fersiwn fenywaidd yn unig o datŵ, ond nid yw hyn yn wir. I ddynion, mae'r ddelwedd o goeden ffrwytho yn addas, sy'n symbol o barch at y fam, cof. Yn yr achos hwn, mae tatŵs mawr yn edrych yn fwy manteisiol, y gellir eu rhoi ar arwyneb cyfan y cefn, neu ar wyneb ochrol y goes (o'r pen-glin i'r cefn isaf).

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ piranha

Llun o datŵ coeden afal sy'n blodeuo ar y corff

Llun o datŵ coeden afal sy'n blodeuo ar y fraich

Llun o datŵ coeden afal sy'n blodeuo ar y goes

4.7/5 - (3 pleidlais)