» Ystyron tatŵ » Tatŵ brigyn

Tatŵ brigyn

Cynnwys:

Ystyriwch ystyr tatŵ yn darlunio brigyn. Pwy sy'n gwneud tatŵ fel hyn?

Pwy sy'n gwneud y tatŵs brigyn?

Yn ddiweddar, mae lluniadau sy'n gysylltiedig â botaneg yn ennill mwy a mwy o boblogrwydd - sbrigiau o lafant, olewydd, sakura. Mae patrymau tebyg yn boblogaidd ymhlith bechgyn a merched, yr unig wahaniaeth yw yn y dewis o'r patrwm ei hun ac mewn arddulliau. Mae merched yn cael eu denu at frigau mwy cain, fel lafant neu sakura. Ar ddynion, gallwch weld tatŵ gyda changen olewydd, sydd, i'r gwrthwyneb, yn pwysleisio dewrder.

Beth mae tatŵ brigyn yn ei olygu i ddyn?

Mae dynion yn dewis mwy o opsiynau gwrywaidd - rhosyn drain, cangen olewydd, derw, masarn, torch lawryf. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hyn yn golygu:

  • cangen masarn - moesoldeb uchel, deallusrwydd;
  • canghennau llawryf neu dorch - symbol o fuddugoliaeth a buddugoliaeth;
  • cangen dderw - symbol o ddoethineb a chryfder

Mae tatŵ sy'n darlunio cangen olewydd yn cario doethineb, yr awydd am fuddugoliaeth.

Beth mae tatŵ brigyn yn ei olygu i fenyw?

Ar gyfer merched â lleiniau planhigion, tatŵs yw un o'r rhai mwyaf poblogaidd, mae bron pob cangen a ddarlunnir ar gorff y ferch yn datgelu:

  • harddwch benywaidd, benyweidd-dra;
  • ceinder;
  • cymeriad cain, cnawdolrwydd, bregusrwydd.

Pa opsiwn i'w ddewis

Heb os, mae'n werth dewis lluniad yn seiliedig ar yr arddull y mae'r tatŵ yn cael ei berfformio ynddo, ar y cymeriad, moesau. Os yw dyn yn hyderus ynddo'i hun, eisiau cyflawni nod ac eisiau ei ddangos i eraill, yna mae'r gangen lawryf yn dewis.

Mwy ar y pwnc:  Ystyr y tatŵ llwynog

Os ydych chi ynghlwm wrth yr arddull, ac eisiau gwneud "geometreg", yna bydd cangen dderw yn edrych yn dda. Bydd canghennau â dail mawr yn edrych yn dda o ran arddull polka sbwriel a realaeth.

Mae brigau i ferched bob amser yn edrych yn dda mewn realaeth, yn enwedig os oes dail cymharol fawr yn bresennol ar y gangen. Bydd sbrigyn o lafant, neu unrhyw un arall gyda blodau bach ac ofarïau, yn edrych yn dda mewn paentiad dyfrlliw.

Pa ran o'r corff ddylai gael ei "stwffio"?

Mae'r tatŵ hwn yn edrych yn wych ar unrhyw ran o'r corff, ar gyfer dynion a merched. Mae cangen lawryf fach yn edrych yn dda uwchben yr ael. Bydd cangen o sakura, wedi'i gwneud mewn arddull dyfrlliw, yn ychwanegu ceinder i ysgwydd merch.

Bydd delwedd fwy garw o ddeilen masarn yn edrych yn dda ar gistiau dynion, a bydd cangen rhosyn drain yn lapio o amgylch y fraich isaf yn ychwanegu gwrywdod.

Fel y gallwch weld, mae yna lawer o opsiynau, y prif beth yw eich dychymyg!

Llun o datŵ brigyn ar ei ben

Llun o datŵ brigyn ar y corff

Llun o datŵ brigyn ar ddwylo

Llun o datŵ brigyn ar y coesau

5/5 - (3 pleidlais)