» Ystyron tatŵ » Tatŵ Pharo

Tatŵ Pharo

Cynnwys:

Ystyriwch ystyr y tatŵ pharaoh. Beth mae'n ei olygu ar gorff gwrywaidd neu fenywaidd?

Pwy sy'n gwneud tatŵs pharaoh?

Daeth y llun anarferol hwn atom o'r Hen Aifft gan addurno waliau beddrodau ymhell cyn dyfodiad ein hoes. Brenin Aifft yw Pharo, aelod o'r teulu brenhinol. Roedd Pharo yn yr Aifft yn gyfystyr â Duw, roedd yn llywodraethu dros y bobl nid yn unig yr holl fywyd daearol, ond hefyd yn y byd arall. Felly, yn nata'r llun, yn gyntaf oll, mae pŵer ac anfarwoldeb mawr wedi'u hamgryptio.

Gwneir tatŵs o'r fath gan bobl o ysbryd cryf, sy'n ymdrechu am rym, arweinyddiaeth ac anfarwoldeb yr enaid.

Beth mae tatŵ pharaoh yn ei olygu i ddyn?

I ddyn, mae tatŵ pharaoh yn golygu cryfder, dewrder, anfarwoldeb. Ar gorff dyn, gall patrwm o'r fath olygu:

 • hunanhyder;
 • dewrder;
 • ymdrechu am nod;
 • di-ofn;
 • obsesiwn

Mae tatŵ sy'n darlunio pharaoh yn pwysleisio gwrywdod, mae'n bosib bod gan berchennog tatŵ o'r fath farn uchel amdano'i hun.

Beth mae tatŵ pharaoh yn ei olygu i fenyw?

Er gwaethaf y ffaith bod ffigur y pharaoh ei hun yn ffigwr mwy gwrywaidd, mae llawer o ferched dewr yn addurno eu cyrff â symbolau Aifft a delweddau o frenhinoedd.

Ar gorff merch, gall y tatŵ hwn olygu:

 • annibyniaeth menywod;
 • cymeriad cryf, dewrder;
 • ymdrechu i fod y cyntaf.

Os yw corff y ferch yn darlunio breninesau’r Aifft Nefertiti a Cleopatra, i’r gwrthwyneb, mae’n pwysleisio benyweidd-dra a harddwch y ferch sydd angen ysgwydd bwerus y pharaoh.

Pa opsiwn i'w ddewis?

Mae yna nifer enfawr o opsiynau tatŵ ac mewn gwahanol arddulliau. Gall y rhain fod yn ddarluniau realistig, geometreg neu hyd yn oed polka sbwriel. Yma dylech edrych yn dda ar yr enghreifftiau a dewis yr arddull rydych chi'n ei hoffi.

O ran y cyfansoddiad, yna dylid mynd at y dewis yn fwy gofalus.

Mae Pharoaid yn aml yn cael eu darlunio ar y cyd â sgarabs. Mae presenoldeb arwydd o'r fath yn siarad am fywyd anfarwol yr ochr arall i farwolaeth.

Mae delwedd y pharaoh gydag wyneb marwolaeth neu benglog, fel yn yr achos cyntaf, yn sôn am fywyd anfarwol.

Mae'r ddelwedd yn erbyn cefndir y pyramidiau a'r haul yn siarad am gymeriad tawelach, mwy cytbwys.

Pa ran o'r corff ddylai gael ei "stwffio"?

Mae tatŵ sy'n darlunio pharaoh i ddynion yn edrych yn dda:

 • ar y frest;
 • ar y cefn;
 • ar y gwddf;
 • ar yr ysgwydd

Os yw'r tatŵ i fod i fod yn fach yn yr arddull "Geometreg" (sy'n addas iawn i ferched), yna bydd yn edrych yn wych ar yr arddwrn.

Bydd y polka sbwriel yn edrych yn dda ar y frest a'r ysgwydd lydan.

Cyn penderfynu ar gam mor ddifrifol a chael tatŵ, edrychwch ar enghreifftiau o ddelweddau gyda'r pharaoh, dewiswch arddull yr ydych chi'n ei hoffi, gofynnwch i'r meistr dynnu braslun ar gyfer rhan benodol o'r corff.

Llun o datŵ pharaoh ar y corff

Llun o datŵ pharaoh ar ei ddwylo

Llun o datŵ Pharo ar ei ben

Llun o datŵ Pharo ar ei goes