» Ystyron tatŵ » Tatŵ goruwchnaturiol

Tatŵ goruwchnaturiol

Cynnwys:

Mae'r gyfres "Goruwchnaturiol" yn boblogaidd iawn ymhlith y genhedlaeth iau a phob dydd mae mwy a mwy o "geeks" eisiau tatŵ Winchester iddyn nhw eu hunain. Yn ôl plot y ffilm, roedd y tatŵ yn golygu amddiffyniad rhag ysbrydion drwg ac ysbrydion drwg.

Mewn gwirionedd, mae defod o'r fath i'w chael ymhlith llawer o bobl. Ar hyn o bryd pan mae dyn ifanc yn cael ei gychwyn yn ddyn, mae tatŵ yn cael ei "stwffio" ar ei gorff i'w amddiffyn rhag ysbrydion drwg, tebyg i'r gyfres. Darluniwyd y symbol hud ar y frest.

Beth mae tatŵ "goruwchnaturiol" yn ei olygu i ddyn?

Gellir dehongli ystyr y tatŵ hwn yn eithaf eang, ond dyma'r prif ystyron:

 • diffyg ofn yr arallfydol;
 • presenoldeb llawer iawn o egni hanfodol;
 • cryfder meddwl;
 • mynd ar drywydd yr anhysbys.

Hefyd, mae tatŵ yn aml yn cael ei roi ar bersonél milwrol, achubwyr, glowyr - cynrychiolwyr proffesiynau sydd â pherygl uchel i fywyd. Mae'n gweithredu fel amulet amddiffynnol.

Beth mae tatŵ "goruwchnaturiol" yn ei olygu i fenyw?

Mae menywod yn hoffi tatŵs ddim llai aml na dynion. Os gwelsoch y symbol hwn ar fenyw, mae'n golygu:

 • chwilio amdanoch chi'ch hun;
 • penchant i'r arallfydol;
 • rhwyddineb codi;
 • ysbryd caled.

Yn y bôn, mae ystyr y tatŵ hwn yn gorgyffwrdd, ymysg dynion a menywod, nad yw'n caniatáu iddo gael ei alw'n fenywaidd neu'n wrywaidd yn unig ac mae'n berffaith ar gyfer y ddau ryw.

Pa opsiwn i'w ddewis?

Mae'r tatŵ "goruwchnaturiol" yn gyffredinol, mae'n cynnwys symbolau Celtaidd, crefyddol ac ocwlt. Ni ellir ei briodoli i ddiwylliant penodol. Ei brif fantais yw olrhain eithaf disglair o hunanfynegiant ieuenctid. Mae "Beat" mewn du a gwyn, ni fydd gwahanol arlliwiau yn gweddu i'r math hwn o datŵ.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ dolffin yn golygu

Ar ba ran o'r corff i "stwffio"?

Nid oes unrhyw reolau caeth, ond mae'r lle mwyaf dewisol ar y frest, fel yn y gyfres ei hun, fe'i gwisgwyd gan y Winchesters. Ond nid oes unrhyw un yn eithrio'r posibilrwydd o'i bresenoldeb ar rannau eraill o'r corff, megis:

 • frest;
 • brwsys;
 • ysgwyddau;
 • caviar;
 • gwddf;
 • bol.

Llun o datŵ goruwchnaturiol ar ei ben

Llun o datŵ goruwchnaturiol ar y corff

Llun o datŵ goruwchnaturiol ar ddwylo

Llun o datŵ goruwchnaturiol ar goesau

4.5/5 - (8 pleidlais)