» Ystyron tatŵ » Finishedату gorffen

Finishedату gorffen

Cynnwys:

Yn yr erthygl nesaf, byddwn yn siarad am beth yw tatŵ gyda'r arysgrif ACAB, beth mae'n ei olygu a phwy sy'n gwneud tatŵs o'r fath? Pa mor bwysig yw gwybod ystyr y tatŵ cyn mynd at y meistr?

Beth yw tatŵ “ACAB”?

Daeth y tatŵ ASAB atom o garchardai Prydain ac mae'n golygu - "mae pob cop yn bastardiaid" (mae pob cop yn bastardiaid). Ar ôl ymddangosiad ffilmiau'r Gorllewin am gytrefi, carchardai, cafodd tatŵ ASAB, sy'n annwyl gan garcharorion Ewropeaidd, ei boblogeiddio yn Rwsia. Wrth gwrs, yn Rwsia, ymhlith pobl ifanc, nid yw hyn yn ddim mwy na thueddiad o ddiwylliant y Gorllewin.
Weithiau, yn lle llythrennau, mae rhifau'n cael eu curo, sy'n cyfateb i'w rhifau yn yr wyddor, er mwyn dosbarthu'r ystyr gan ddieithriaid ac mae'n troi allan "1312"

Beth mae tatŵ "ASAB" yn ei olygu i ddynion?

Mae'r tatŵ hwn yn boblogaidd yn bennaf ymhlith dynion ifanc. Mewn rhai achosion, ar eu cyfer, gall hyn olygu:

 • yn gwerthfawrogi rhyddid;
 • mae ganddo gymeriad gwaedlyd a gwrthryfelgar poeth;
 • yn mynd yn groes i'r llywodraeth;
 • yn casáu'r heddlu;
 • yn ymwneud ag achosion troseddol, neu'n treulio amser.

Ond yn y rhan fwyaf o achosion, mae dynion ifanc eisiau bod yn cŵl, fel arwyr eu hoff ffilmiau, ac nid yw tatŵ o'r fath ar eu corff yn ddim mwy na dynwared eilunod y Gorllewin.

Beth mae tatŵ “ACAB” yn ei olygu mewn menywod?

Anaml y bydd merched yn gwneud tatŵ o'r fath drostynt eu hunain, yr unig eithriad yw bod gan y rhyw deg gymeriad gwrthryfelgar.
Fel rheol, mae'r tatŵ hwn i ferched yn cael ei berfformio gyda chymysgedd o'r arddull Cecano, mewn lliwiau llachar, lle mae coch bob amser yn bresennol. Beth all hyn ei olygu i ferch:

 • gwaed poeth;
 • natur wrthryfelgar;
 • y gallu i sefyll drosoch eich hun.
Mwy ar y pwnc:  Mae lluniau tatŵ yn credu llythrennu

Ond yn y bôn, nid yw pob merch yn gwybod ystyr cudd y tatŵ hwn, ond yn syml, mae gweld cyfuniad hyfryd o lythrennau, yn gwneud ei hun yn debyg.

Pa datŵ ASAB i'w ddewis a ble i guro?

Mae tatŵs ASAB yn y fersiwn glasurol o'r carchar yn cael eu curo gan ddynion ar y bysedd. Ond hefyd gellir gweld y tatŵ hwn:

 • o fywydau;
 • ar yr ysgwydd;
 • wrth law;
 • ar y frest;
 • o dan y pen-glin.

Fel rheol dewisir y ffont ei hun i fod yn Gothig, mae'n cyd-fynd yn dda â'r llythrennau hyn. Rhaid rhoi dotiau rhwng y llythrennau: A.S.A.V. Weithiau gellir gweld yr arysgrif hwn yn fertigol.
Gellir gwneud y tatŵ ar ffurf stamp, sêl, neu ar ffurf llun lliw mawr gyda chynllwyn, sy'n darlunio carchar, bariau, heddlu neu geg blaidd.
Argymhellir eich bod yn astudio'r ystyr yn gyntaf cyn cael tatŵs o'r fath. Efallai na fydd unrhyw broblemau ar diriogaeth y CIS, ond wrth gwrdd â thramor o Orllewin Ewrop neu'r Unol Daleithiau, ni ellir osgoi sefyllfa lletchwith.

Llun o datŵ acab ar ei ben

Llun o datŵ acab ar y corff

Llun o datŵ acab ar ddwylo

Llun o datŵ acab ar eich coesau

4.7/5 - (8 pleidlais)